29. 10. 2011

Run to catch sunshine!

I came to Laura and we took some photos. And here they are!

Dneska jsme se sešly u Laury a pořídily jsme pár fotek. Tady jsou!

Feather skirts

I must say... God I love this skirt! 


But... Feather skirt? Oh yes, it's amazing but there are some problems with them. At first - price. Ostrich's feathers are not really the most cheapest material on the world. But when we go throw the price... What about service life? I don't think that feathers will survive going by bus and chairs at school. So, what do you think about it?

Jenže.. Peříčková sukně? Jistě jsou úžasné, ale je tady pár problémů. Zaprvé - cena. Pštrosí peří není zrovna ten nejlevnější materiál. Ale když už překousneme tu cenu... Co životnost? Já moc nevěřím tomu, že by mohla přežít naše trolejbusy a školní židle :D. Tedy, co si o tom myslíte vy?

28. 10. 2011

Gold & Silver

Yesterday I visited H&M and I bought this golden nailpolish. It's really fantastic.I also bought this silver sweather. I'm looking forward to wear it!

Včera jsem navštívila H&M a koupila jsem si tento fantastický zlatý lak na nehty a taky jsem si koupila stříbrný svetr. Už se těším až si ho obleču! 
Nell

Colourful Fall.Today we were in spa with our friend Wendy. We were really surprised after we saw men in changing room. We thought that on Fridays it's only for women but today we have Bank holiday so it was for men too. Finally we don't mind :D.

Dneska jsme byly ve wellness s naší kamarádkou Wendy. Byly jsme opravdu překvapené, když jsme v šatně uviděly muže. Myslely jsme si, že v pátek je wellness pouze pro ženy, ale dnes máme Státní svátek takže tam směli i muži. Nakonec to zas tak nevadilo :D.

New shoes

On Tuesday arrived packet from Asos with ours new shoes.

V úterý nám dorazil balík z Asosu s našima novýma botama. Laura's heels Miss KG, Asos 


Nella's ballerina Asos

16. 10. 2011

We fall in love with fall!


Our little experiment

Hi guys, We decided to make our own blog and show you little bit of our lives. We'll try to post interesting articles about things we're interested in. Are you excited? We are!

Zdravíme, rozhodly jsme se založit vlástní blog a ukázat Vám něco z našich životů. Pokusíme se psát zajímavé články o věcech, které nás zajímají. Těšíte se? My ano!

LaylaNell