27. 5. 2012

Free as a bird

Love this floral crown! I don't know why, but it reminds me freedom. Wild hair, bare feets... That's how I imagine perfect summer.

Zbožňuju tento květinový věnec! Nevím proč, ale strašně moc mi připomíná svobodu. Rozpuštěné vlasy, bosé nony... takhle nějak si představuju dokonalé léto...:)
Layla

Storm is coming


I didn't wear this dress for a such a long time because they're quite short :D I ordered them via Asos without possibility to try them. Never mind! Today I decided to try them again and my fear of their lenght was gone :) These photos had been taken few minutes before the storm started, so we had to shoot really quickly and then we were runing to car :D

Tyhle šaty jsem na sobě neměla strašně dlouho, protože jsou fakt krátké :D Objednala jsem je z Asosu, takže jsem si je nemohla vyzkoušet.. Ale nevadí! Dnes jsem se rozhodla znovu si je zkusit a můj strach z jejich délky byl pryč :) Tyhle fotky jsme pořídily jen krátce předtím než začalo pršet, proto jsme musely fotit velmi rychle a pak už jen běžet do auta :D


Nell

24. 5. 2012

Safari style

Good morning!
Today kind of safari style. I like borrowing my mum's clothes, so say hello to her skirt! :D We have a lot of free time this week, so we are enjoying every moment. Now, we are in love with badminton and kickbox, finally something for me!

Dobré ráno!
Dneska ve stylu safari. Ráda si půjčuju oblečení mojí mamky, pozdravte její sukni! :D Tento týden máme plno volna tak si ho užíváme každým douškem. Jsme teď s Nell blázni do badmintinu a kickboxu! :D Vřele obojí doporučuju. Konečně něco, kde se pořádně vybiju.

23. 5. 2012

Candy


There are photos of super sweet outfit :) I absolutely love detail on back.. what do you think?

Tady jsou fotky jednoho super roztomilého outfitu :) Strašně se mi líbí ten detail na zádech... co říkáte?

21. 5. 2012

Mermaid


Hello :)
Yesterday I was thinking what should I wear and then I realised that I had not wear these wedges :) I mixed them with my belove dress from Zara. Do you agree with me when I say that it's an amazing combination :) It reminds me ocean and summer a lot :)

Zdravím!
Včera jsem přemýšlela o tom co si obleču a pak jsem si uvědomila, že jsem ještě na sobě neměla tyhle skvělé boty na klínku :) Zkombinovala jsem je s mými milovanými šaty ze Zary. Souhlasíte se mnou, když řeknu, že je to naprosto úžasná kombinace? Připomíná mi oceán a léto :)

Under the bridge.

Hi.
I really like this look- mint jacket ( mint color became one of my favorites colors) and simple black base. We found this place absolutelly accidentally, I just said Nell " Turn left!" and after few minutes we saw this abandoned bridge. Such a nice surprise...! :D

Ahoj.
Vážně jsem si ublíbila tenhle outfit- mint sáčko ( mentolová se stala jednou z mých oblíbených barev...) a jednoduchý černý základ. Tohle místo jsme navíc našly naprosto náhodně, jen jsem Nell řekla "zahni vlevo!" a po pár minutách jsme našly tento opuštěný most. Hezké překvapení... :D

Forest poetry.

Hello!
We wanted to do this for a long time- poetry photos in forest. I chose white lace combination- skirt from H&M and swimwear top from the same brand. I just love hippie style- bell- bottoms, lot of bracelets, rings- actually a lot of everything! Just wear what I want. And I promise- I will take my camera at all of festivals or other interesting occasions!

Zdravím!
Tohle jsme chtěly udělat už dlouho- nafotit poetické fotky v lese. Vybrala jsem si jednoduchý, krajkový komplet- sukni z H&M a top od plavek stejné značky. Prostě miluju hippie styl, zvonáče, plno náramků, prstýnků- a vůbec všeho! Prostě si obleču cokoliv chci. A slibuju, že sebou budu poctivě tahat foťák celé prázdniny- na všechny festivaly a jakékoliv jiné zajímavé akce! Protože to vážně bude stát za to... :D

17. 5. 2012

LaylaNell on facebook

One week ago we decided to create our own page on facebook. So here it is! You will be able to find more photos and information about us there, we'll see how it'll be work :)

Před týdnem jsme se rozhodly, že vytvoříme naši vlastní stránku na facebooku. Tak a tady to je! Budete tam mít možnost vidět více fotek a informací o nás. Tak uvidíme, jak to bude fungovat :)

LaylaNell

Shoes obsession?


There is photo of my other new shoes. Do you like them? If the weather is sunny tomorrow I will wear them
:) I'm looking forward!

Tady je fotka mých dalších nových bot. Líbí se vám? Jestli bude zítra pěkné počasí, tak si je vezmu :)
 Už se těším!

Nell

Orange


Hi there!
I really want to sorry for a quite long time without any post. In spite of fact that we had two days holiday and so we had been planning to take photos a lot, the weather was against us. The cold weather and no sunshine caused that we lost our resolve. I wish you understand :) So there are only five nice photos which we have  took today during quick photo shooting. I was wearing my new shining orange shoes. What do you say about them? Have a nice rest of the day!

Zdravím!
Vážně se vám chci omluvit za dlouhou dobu, během které jsme nepřidaly žádný článek. Navzdory tomu, že jsme měly dva dny volna a plánovaly jsme hodně fotit, počasí bylo proti nám. Slunce nesvítilo a bylo tak chladno, až jsme ztratily naše odhodlání. Doufám, že nás chápete :) Tak tady je alespoň pět fotek, které jsme pořídily dnes během super rychlého focení. Měla jsem na sobě své nové, zářící, oranžové boty. Co na ně říkáte? Hezký zbytek dne!

10. 5. 2012

Young and wild.

Good evening.
Do you know that feeling after party when you must say " Oh god, why..." I know it very well... :D But now, when we are young, it's the right time for doing embarrassing and crazy things, for mistakes. Just enjoy every moment. And when I get old, I really want to tell myself " Waw, my life was amazing".

Hezký večer.
Znáte ten pocit po párty, kdy si musíte říct " Oh bože, proč..." Jo, já ho znám moc dobře... :D Ale zrovna teď, teď když jsme mladí, je ta správná chvíle dělat hlouposti, trapasy, chyby. Prostě si užít každou chvíli. A až zestárnu, chci si říct " Ty jo, můj život byl vážně skvělý".

Summer, I'm looking forward!


Hi there!
Today I want to show you photos which we took yesterday :) They remind me summer a lot. I just can't wait for summer and holiday and what about you? Do you have any special plans? I'm going to Italy with girls( it's our tradition ) and at the end of August I'm going to Prague to be part of Red Hot Chili Peppers concert. And last thing..do you like these photos?

Ahoj!
Dneska vám chci ukázat fotky ze včerejška :) Strašně mi připomínají léto. Už se nemůžu dočkat léta a prázdnin a vy? Máte nějaké speciální plány? Já jedu do Itálie s holkama ( je to taková naše tradice ) a na konci srpna jedu do Prahy na koncert  Red Hot Chili Peppers. Poslední věc.. líbí se vám tyto fotky?

6. 5. 2012

Flower trousers


On Friday I attended a shopping mall and bought these flower trousers in Mango. At the beginning I was scared of them a bit, but later I was standing at the checkout :D The next day I used opportunity of nice and sunny weather and I wore them. I mixed them with my new (also Mango) jacket, which I bought in Spain,  and cool outfit was born. ( Yeah I am Mango lover :D ) These photos were taken near a golf course (we made a small trip) :)

V pátek jsem zašla do obchodu a koupila jsem si tyhle květované kalhotky z Manga. Ze začátku jsem z nich měla trochu strach, ale za chvíli už jsem stála u pokladny a platila :D Hned druhý den jsem využila možnosti hezkého a slunečného počasí a oblékla jsem si je. Zkombinovala jsem je s mou novou bundou, kterou jsem si koupila ve Španělsku v Mangu a vznikl, podle mě, úplně skvělý outfit. ( Jo jsem milovník Manga :D ) Udělaly jsme si menší výlet a tyhle fotky jsme vyfotily blízko golfového hřiště. :)

White and Lennon

Good morning.
Today I want to show you my new lennon glasses and something that I was thinking about in last days- White complete, especially white pants. In this time it's kind of taboo, nobody's wearing them excepted "barbie girls" and everybody's afraid of them. But why? I think that white is perfect color for this summer!

Hezké ráno.
Dnes bych vám ráda ukázala mé nové lenonky a něco o čem jsem už dlouho přemýšlela- o bílém kompletu, speciálně o bílých kalhotách. V této době je to něco jako tabu, nikdo je nenosí, tedy až na "barbínky", všichni se jich prostě bojí. Ale řekněte mi proč? Myslím si, že bílá je dokonalou barvou pro toto léto!

5. 5. 2012

Perfect Saturday at home.

 Hi!
So what about you and your weekend? I'm at home and finally creating! What do you think about my collages? At France I bought my first Vogue, and now I use it very well! :D There are some photos of my new stuffs- bag (looks like Proenza Shouler!), cross bracelt and amazing lennon glasses.

Ahoj!
Co vy a váš víkend? Já jsem doma a konečně tvořím! Co si myslíte o mých kolážích? Ve Francii jsem si koupila můj první Vogue a teď ho aspoň krásně využiju... :D Tady sem přidávám pár fotek mých nových věcí- taška (skoro jako Proenza Shouler!), náramek s křížem a úžasné lenonky.

Cherry


Hello!
There is kind of romantic photoshoot :D You have to evaluate these photos because I'm afraid of climbing the trees. I overcame my fear so we could take these photos. What do you think about it? I was wearing my super comfy dress :)

Zdravím!
Tady je takový romantický photoshoot :D Musíte ocenit tyto fotky, protože mám strach z lezení po stromech. Ale svůj strach jsem přemohla a mohly jsme fotit. Co říkáte? Měla jsem na sobě extra pohodlné šaty :)

1. 5. 2012

Get back!

Good evening.
Finally at home, such a nice feeling. I really missed running... It's amazing activity. You can run everywhere, with no limits. And that's why I like it so much. Just music, me and ground under my feets. The next thing- I borrowed interesting book- The Judgment from Franz Kafka. I will let you know how I enjoy that! This is the end for this day, see you later :)

Hezký večer.
Konečně jsem doma, jak krásný pocit. Vážně mi chybělo běhání... Je to neskutečný pocit. Můžete běžet kamkoliv, bez omezení. A možná proto se mi to líbí tak moc. Jen já, hudba a země pod mýma nohama. A další věc- půjčila jsem si zajímavou knížku, Proces od Franze Kafky. Dám vám vědět jaká byla! Tak, to už je pro dnešek vše, mějte se krásně... :)

France day 8- The end.

Hello.
Monako. Luxury cars, shops, hotels and casino Monte Carlo. I must say... I didn't want to leave this country/city! Everything was beautiful there, mountains and sea views, the palace... We were really impressed :D Ok, before we have visited Chagall muzeum but it's not that important... :D

Ahoj!
Monako. Luxusní auta, hotely a casino Monte Carlo. Musím říct... Nechtěla jsem odsud odjet! Všechno tam bylo krásné, výhled na hory a moře, knížecí palác... Byli jsme vážně oslnění :D No a zmíním tedy, že jsem předtím navštívili Chagallovo muzeum. Ale to není tak důležité,že... :D

France day 7

Hi!
This day was really funny because Nell didn't feel very well and that's why she is not in the photos. (you know, we like Absolut vodka so much :D) We spent nice morning in Aix en Provence and we visited our favorite bakery PAUL! It was amazing as usually. Then we went to Grand canyon du Verdon, an impressive natural area. It was so enervating... We were sitting all the time in the bus and inside was about 10000 degrees! But never mind, nice nature is nice nature :D

Ahoj!
Tento den byl velice vtipný :D Nellince nebylo moc dobře, proto není na moc fotkách. (však víte, máme moc rády Absolut vodku....:D ) Strávili jsme krásné ráno v Aix en Provence a navštívili jsme naši oblíbenou pekárnu PAUL! Úžasné jako vždy!:) Poté jsme se vydali do kaňonu Verdon, krásné přírodní oblasti. Bylo to ale velice vyčerpávající, sedět několik hodin v autobuse, když v něm bylo snad 10000 stupňů!

Black, black, black.


Hello.
This is one of my the most favorite outfits. The rings, bracelets, earrings... It expresses who I am. The skull ring is really piece of me. As you can noticed, I like to paint one nail different, usually little finger or ring finger.

Dobrý večer.
Toto je jeden z mých oblíbených outfitů. Prstýnky, náramky, náušnice... Lebkáč je kus mě. Vyjadřují to, kým jsem. A jak jste si mohli všimnout, ráda si lakuju jeden nehet (obvykle malíček nebo prsteníček ) jinou barvou. Takové moje úchylky...