31. 1. 2012

Favourite Jewelery II


Good evening!
I'm really sorry we didn't post any article for a long time. Laura is in Swiss right now and for me it's really hard to take photos without her. At least I took these photos of my favourite jewelery as Laura did two weeks ago, do you remember? Have a nice rest of the day!

Dobrý večer!
Moc se omlouvám za to, že už jsme dlouhou dobu nepřidaly žádný článek. Laura je ve Švýcarsku a já bez ní nemůžu fotit.  Tak jsem alespoň vyfotila mé oblíbené šperky stejně jako Laura před dvěma týdny. Pamatujete si ještě? Mějte se hezky!


25. 1. 2012

Frill


Hi guys!
There are photos of the outfit I'm wearing today. For the first time ever on blog my favourite sweather with frill and also my new Guess heels. In the second picture you can see my crow rings, I posted an article about them here. So what do you think about it?:) Have a nice day!

Zdravím vás!
Přidávám fotky toho, co mám dneska na sobě. Poprvé na blogu můj oblíbený šedý svetr s volánkem a taky mé nové lodičky Guess. Na druhé fotce můžete vidět moje ptačí prstýnky, o kterých jsem psala tady. Tak co říkáte?:) Mějte se hezky!

Lace


Good afternoon!
Today it was a really quick shooting, because every Wednesday after school I have a English lesson. We catched it and photos aren't bad at all, am I right? In the photos I'm wearing my new lace top from Prague, it's adorable:)

Dobré odpoledne!
Dneska jsme fotily jen krátce, protože každou středu mám po škole hodinu angličtiny. Stihly jsme to a fotky nejsou vůbec špatné, že mám pravdu? Na fotkách můžete vidět můj nový krajkovaný top, který jsem pořídila v Praze. Je úžasný!

22. 1. 2012

Sunday!

 Good afternoon. As usualy we met to take some photos. Today I'm wearing new long feather earrings,they are really long,aren't they?:D Also metalic burgundy sweather which I bought in Prague sales with 80% discount. Cool!

Dobré odpoledne. Jako vždycky jsme se sešly abychom udělaly pár fotek. Dneska jsem měla dlouhé peříčkové náušnice,jsou fakt dlouhé že? :D Dále metalický burgundy svetřík, který jsem koupila v Praze ve výprodejích. 80% sleva! :D

Golden accessories


Hi guys!
Today I'm wearing skirt, blazer and blouse from H&M (:D) and combined all of this with golden accessories. Almost every Sunday we meet and take photos, so today is our another typical Sunday!:)


Dobré odpoledne všem!
Dneska jsem si oblékla sukni, sako a košili z H&M (:D) a všechno jsem to zkombinovala se zlatými doplňky. Skoro každou neděli se scházíme, abychom vyfotily nějaké fotky, takže dnešek je jednou z našich dalších nedělí!:)

20. 1. 2012

Favorite JeweleryGood morning.
Today I was cleaning my room- specially jewelery drawer. It was full of unnecesarry necessity :D 
What a chalange!
Well, I shot some of my favorites and here they are!

Dobré ráno.
Dnes jsem dělala generální úklid v mém pokoji- speciálně v šuplíku se šperky. 
Byl plný zbytečných nezbytností :D Takže asi chápete jaká to byla výzva.
Tak,tady máte fotky mých oblíbenců! :)

17. 1. 2012

Guess


My new Guees heels. It's a present from my mum to my name day :) What do you think about them? And do you know what? They are quite comfy :D
Moje nové lodičky Guess. Je to dárek k svátku od mé mamky :) Co na ně říkáte? A víte co? Jsou celkem pohodlné :D

13. 1. 2012

Taste of spring


Are you looking forward to spring? Personally, I can't wait for it. Sun, flowers and walking in the park...

Těšíte se na jaro? Já se jej nemůžu dočkat. Slunce, květiny a procházky v parku...

Layla

12. 1. 2012

Neon twins


Neon yellow


Today we are wearing clothes, which we bougth in Prague. We almost look like twins,aren't we? :D In the next post you will see more photos.

Dneska jsme si oblékly oblečení, které jsme si koupily v Praze. Vypadáme skoro jako dvojčata, že? :D V dalším příspěvku uvidíte další fotky.

LaylaNellACQUA di GIOIA


Today I received this parfum!:) In the last days my mum has addiction for parfums.

Dneska mi přišel tento krásný parfém!:) Poslední dobou má moje mamka závislot na parfémech... :D

Layla

New clothes


Hi everyone!
There are some photos of things I bought in Prage!:) It was special shopping trip... :D And also I received packet from Asos. I must say...I love sales!

Dobré poledne!
Přidávám zde pár fotek oblečení, které jsem si koupila v Praze!:) Byl to takový nákupní výlet... :D Také mi přišel balík z Asosu. Musím říct... Miluju slevy!

10. 1. 2012

New clothes


I promised you photos of things I bought in Prague. Here they are!
P.S.: I'm a big fan of Zara!:D

Slíbila jsem vám fotky věcí, které jsem si koupila v Praze. Tady jsou!
P.S.: Jsem velký fanoušek Zary!:D

9. 1. 2012

Prague again


Hi everyone!
On Sunday we were together in Prague. We spent there about five hours.Yeah it was just a quick visit. The main reason of our visit was shopping. :D We had a quick lunch in Palladium in an Italian restaurant and then shopping could start. In the next post you'll see what we bought. In the end we went to Paul ( the best bakery we mentioned here ). 

Zdravím!
V neděli jsme byly společně v Praze. Byl to takový rychlý výlet, strávily jsme tam asi pět hodin. Hlavním důvodem naší návštěvy byly nákupy. :D Rychle jsme se naobědvaly v Palladiu v italské restauraci a pak už jsme mohly jít směle nakupovat. V dalším příspěvku uvidíte, co všechno jsme si koupily. Úplně nakonec jsme šly do Paula ( nejlepší pekárna, o které jsme se zmínily tady ).


LaylaNell

8. 1. 2012

Sam Edelman


This week I bought these awesome Sam Edelman studded flats! I love Sam Edelman studded shoes,especially "Lorissa" heels. So I decided to start with this flats! :D Aren't they cool?

Tento týden jsem si koupila  tyto úžasné Sam Edelman sandálky! Miluju jeho ocvokované a okamínkované boty, obzvláště "Lorissy" . Takže jsem se rozhodla začít těmito sandálky ! :D Nejsou skvělé? 

6. 1. 2012

My project

Hi everyone!
I must finish this project till the end of  January, wish me luck :D
 It will be big picture of many humans bodies, make with black chalk (my favourite).
We will see how it will ends...:D 
bye*

Dobrý večer moji milí.
Dnes vám zde ukážu začátek mé klauzurní práce, kterou musím dodělat do ledna - držte mi palce :D
Bude to velký obraz lidských těl, kreslený černým uhlem ( můj oblíbený)
Uvidíme jak to dopadne :D 
zatím se mějte*
Layla

5. 1. 2012

New Logo

Because Laura is a big artist ( she'll want to kill me :D ) she painted for us this beautiful logo.You can see that we are in love with all blue tones :) What do you think about it? It's a great change, isn't it? Today or tomorrow here will be another change. See soon! 

Protože je Laura velká umělkyně ( a teď mě asi bude chtít zabít :D ) tak nám namalovala toto nové logo. Asi jste si všimli, že jsme blázni do všech tónů modré :) Tak co si o něm myslíte? Je to super změna, ne? Ještě dnes nebo zítra tady bude další změna. Uvidíte brzy!

LaylaNell

Motivation

Do you know the feeling you should doing something with your body? Well, look at that.
These girls know how to motivate,look at their bodies!
(and last one, Nike campains are usually very inspirating,am I right?)


Layla

4. 1. 2012

Lancome - Tresor Midnight Rose

My new member of parfum family - Tresor Midnight Rose.
I saw him in Elle, and luckily my mum saw it too :D 
So happy to have it! :)

Layla

Christian Dior

I found this nail polish on the Internet and I felt in love with him in a moment.
Well,at home was waiting surprise for me! :) Layla

2. 1. 2012

Painting

Hi everyone!
 There are some pictures of my painting. I bought my mum Elle subscription, but as you see, it's little bit for me too... :D Last year I was reading Cosmopolitan (there were really useful advices...:P ) but this year, I voted Elle! :) 
(And just one thing... What do you think about the dress color?)

Hezký večer přeji.
Přidávám zde pár fotek mých malůvek. Na vánoce jsem mojí mamce koupila předplatné Elle, ale jak vidíte, je tak trochu i pro mě... :D Minulý rok jsem měla předplacený Cosmopolitan, který mě obohatil o plno zajímavých věcí...:D Ale tento rok jsem se rozhodla pro Elle! :) 
(A ještě něco... copak si myslíte o barvě těch šatů?)

Florence at Chanel show.

In last days, I felt  in love with  Florence & The Machine, an awesome band from United Kingdom. And do you know what? She was singing at Chanel show which was the most amazing show I've ever seen! Ok, I found my heroine.