27. 11. 2011

Café Au Pére Tranquille


You should know that one of our the most favourite restaurants is Café Au Pére Tranquille. They make the most delicious salad with goat cheese and today we ordered it! (as usual) :D Good night!

Měli byste vědět, že jednou z našich nejoblíbenějších restaurací je Café Au Pére Tranquille.  Dělají tady ten nejlepší salát s kozím sýrem a tak jsme si ho dneska objednaly! (jako vždycky) :D Dobrou noc!

26. 11. 2011

Lazy Saturday afternoon


There are some photos I've taken today afternoon.In an hour I'm going to center to see new Christmas tree. Have a nice Saturday guys!:)

Tady je pár fotek, které jsem vyfotila dneska odpoledne. Za hodinu se půjdu podívat na nový vánoční strom na náměstí. Mějte se hezky! :)

Two icicles!


We took these photos yesterday. It was really cold outside and we almost freezed! :D

Tyhle fotky jsme vyfotily včera. Venku byla taková zima, že jsme málem zmrzly! :D

20. 11. 2011

Christmas?


Are you looking forward to Christmas? Do you have any presents? I baked these gingerbreads on Thursday. Do you bake something too?

Těšíte se na Vánoce? Už máte nějaké dárky? Tyto perníčky jsem upekla ve čtvrtek. Pečete taky něco?Nella

Evil shoes


There is a picture of shoes I mentioned here. So we'll see if they stop make a blisters :D Poor Laura!

Tady je fotka bot, o kterých jsem mluvila v tomto článku. Uvidíme, jestli přestanou dělat puchýře :D Chudák Laura!

Nella

17. 11. 2011

Pinkish dress


Good evening!
I designed this dress for my final dance lesson because I had the same problem as Laura. I couldn't find proper dress so I decided to design them. What do you think about this dress?

Dobrý večer!
Navrhla jsem si tyto šaty pro šluskolonu, protože jsem měla jsem stejný problém jako Laura. Nemohla jsem najít žadné šaty, které by mi vyhovovaly. Tak co na ně říkáte?

15. 11. 2011

Chanel & Harvy

So...We meet again! We had really successful Sunday a we took a lot of photos. White dress,Pink blazer and last one- L&N with cats :) Chanel wasn't absolutely interested in taking a photos and she used her claws(I could tell) but eventually without big wounds it turned into great afternoon.Personally, I fall in love with professional cameras because it's just... so much better. Have a nice day :)

Zase my! Neděle byla,řekla bych- velice plodná :D Pořídily jsme plno fotek od bílých šatů,růžového saka po fotky mě a Nell s britskýma kočkama:) Chanel sice měla pořádné drápky(na vlastní kůži jsem si to zkusila) ale fotky dopadly bez větších zranění skvěle. Tak,tady jsou! :) 

14. 11. 2011

Obsession

Studs... shining stones... high heels... That's my problem! God... Why I must have a weakness for it??
Look at this shoes...

(I must go for more chocolate...)
Layla

Pink blazer

Good evening everyone!
Here are the photos of the outfit I wore yesterday. Do you like my pink blazer? Tomorrow you can looking forward to together photos of me and Laura (finally) with two really cute cats!

Dobrý večer!
Tady jsou fotky outfitu, který jsem měla oblečený včera. Líbí se vám moje růžové sako? Zítra se můžete těšit na společné fotky mě a Laury (konečně) se dvěma strašně roztomilýma kočkama!

13. 11. 2011

Dress designed by me.

Hi guys!
Today there are some photos of me and my own designed dress. I designed them for a final dance lesson when we had to wear bridal dress, but i still couldn't find my dream dress in shops. So I designed them!:) What do you think about it?

Dobrý večer přeju:) 
Dnes zde přidávám pár fotek šatů, které jsem si sama navrhla. Na šluskolonu jsme museli mít svatební šaty já jsem ale stále nemohla najít takové, které by mi vyhovovaly. Tak jsem si je navrhla! :D co na ně říkáte?

12. 11. 2011

Naivní mládí?

 Máme velké sny. Dostat se na skvělou školu co nám zařídí ještě úžasnější budoucnost, práci co nás bude bavit, skvělého muže, krásné děti a věříme tomu, že naše láska může trvat věčně. Chceme na nás být hrdí, něco dokázat, (nemít ani náznak vlastností našich rodičů), chceme být milováni. Jenže jak člověk pozná, že na sebe může být hrdý? Že je se sebou spokojený? Kdo v dnešní době vůbec je? Každý vidí svůj velký zadek, přehnanou citlivost a choleričnost a obávám se, že se každý někdy chováme jako naši rodiče. Ač se to snažím dělat, že to nevidím, ale já i moje mamka děláme ze vzteku díry do dveří :D zatím vedu 2:1. Některé věci prostě máme v sobě. Třeba tu naivitu. Chceme věřit v to co se nám líbí, v budoucnost jakou chceme. Protože ta představa je překrásná. Že ano? Hádám, že každá z vás počítá s tím, že bude mít místnost jenom pro boty.Akorát jsme už myslím vyrostly z představy, že nám muž našich snů bude nosit snídani do postele a překvapí nás kyticí rudých růží . Na druhou stranu, ty reálné zážitky, o kterých bychom nikdy neřekli, že nás tak potěší jsou ještě lepší. Jíst s ním zmrzlinu pod peřinou, poslouchat ho hrát na kytaru. Člověk by až nevěřil, že to skutečné může být lepší než sny. Každopádně, já si půjdu dál snít, je to přece tak zábavné! :P Sladké sny vám všem.

We have big dreams. Go to perfect university,get job which we will love, be with man of our dreams,have beautiful kids and we belive in never ending love. We want to be proud at us, realize our dreams (and don't be like our parents),we want to be loved. But how can we know that we can be proud at us? That we are satisfied? Every girl see her big ass, bad behavior and that we are definitelly like our parents. I'm trying not to see that I'm like my mum, but we are both doing holes into the doors.(when we get really angry) 2:1 for me. Some things we just have in character. For example naivity. We want to believe in things we like, in future which we want. Because it's very nice idea. I guess everyone of you is expecting that you'll have room just for shoes. But I think we grew up from the idea that man of our dream will bring us breakfast to bed and suprise us with bouquet of red roses. On the other side real experiences can be so much better. Eat with him icecream in bed, listening his songs.. I would never believed that it's better that my dreams. However, I'm going to dream, because there is so much things about I can dream..:P Sweat dreams to all of you!

(and  I'm sorry for my english )
Layla

Silver sweater


There are photos only of me, because Laura has a bad mood because of shoes she bought yesterday. She thought she finally found ideal shoes without heel but she was wrong :D Now she's crying for blisters.

Tady jsou fotky jen mně, protože Laura má dnes velmi špatnou náladu kvůli botám, které si včera koupila. Myslela, že konečně našla ideální boty bez podpatku, ale zmýlila se :D Teď nadává kvůli puchýřům.

Chanel & Colours

I had been dreaming about this nail polish for one month. On Thursday I finally bought it! Laura says  about  it that it looks like beetle shards. Yesterday she bought this cozy colourful sweater :)

Snila jsem o tomto laku celý měsíc a ve čtvrtek jsem si ho koupila! Laura o něm říká, že vypadá jako broučí krovky. A včera si koupila tento barevný svetr :)

Chanel nail polish 531


Cozy sweater, Lindex


LaylaNell

6. 11. 2011

Sea of leaves!

Sunday-the day for doing wasteful things. Sleeping till the afternoon,be lazy all the day,playing we're hardly studing(but we just give it up) and in the evening go out or just doing nothing again.On Sunday we don't have to do anything. Not bad,huh?

Neděle-den kdy můžete dělat všechny zbytečné věci. Spát do odpoledne, celý den zívat a být v pyžamu, dělat že se pilně učíme(přitom jsme to dávno vzdali) a večer jít ven nebo zase nic nedělat. Nemusíme dělat prostě nic. a pro jednou něco "nemuset" je docela přijemné,že?

2. 11. 2011

Crow rings

Yesterday I recieved ordered items - two rings from Asos.First ring looks like a head of crow and the second one is made by three claws. I really love them! What do you think about them?

 Včera mi přišly objednané věci - dva prstýnky z Asosu! První prstýnek vypadá jako hlava vrány a druhý tvoří tři pařátky. Moc se mi líbí! Co si o nich myslíte?


Nella