26. 3. 2012

H&MGood evening!
I have to sorry for the long time without any post. But I got ill on Thursday and I was feeling really terrible until Saturday. Now I'm finally ok. On Thursday, Laura and I , visited new shopping center which had been just opened. We made a small attack on H&M. I bought a really cute underwear and Layla these apricot bikini ( I envy it her so much! :D ). It has a super cute frill! When we were paying it, we got a special coupon, so we had to choose something. Finally we chose these panties :) and.. I have another bad news for you. Laura left again. Right now is in Italy with her boyfriend and his family. We wanted to take photos for you on Friday, but I wasn't able. So Laura left and I haven't got any photos to show :(  What should I do now? And the worst thing on it is that Laura is going to come back on Sunday!

Dobrý večer!
Musím se vám omluvit, za dlouhou dobu bez jakéhokoli článku. Ve čtvrtek jsem onemocněla a až do soboty mi nebylo vůbec dobře. Ale teď už konečně je! Ve čtvrtek jsme spolu s Laurou navštívily nově otevřené nákupní centrum a provedly jsme menší útok na H&M. Já jsem si koupila toto roztomilé spodní prádlo a Laura meruňkové bikiny ( strašně jí je závidím! :D ). Mají super roztomilý volánek na kalhotkách! Když jsme platily, dostaly jsme speciální kupon, tak jsme si šly vybrat ještě něco. Nakonec naše volba padla na kalhotky :) a... Mám pro vás špatné zprávy. Laura zase odjela. Právě teď je se svým milým a jeho rodinou v Itálii. V pátek, před jejím odjezdem, jsme ještě chtěly fotit, ale nebyla jsem toho schopna. Takže Laura odjela a já nemám žádné fotky, které bych vám mohla ukázat :( Co mám dělat? A nehorší věc na tom je, že se Laura vrací až v neděli!

21. 3. 2012

Sneakers


Hi!
As I mentioned the photos aren't as good as we expected. But you know what? Never mind. On Lookbook they are quite successful :) I was wearing really comfy look. What do you think about this sporty look? :) You can also see one of my the most favourite sneakers. I bought them in Barcelona 3 years ago, but still love them :)

Ahoj!
Jak už jsem zmínila, tyto fotky nedopadly tak dobře, jak jsme očekávaly. Ale víte co? To nevadí. Třeba na lookbooku jsou tyto fotky celkem úspěšné :) Měla jsem na sobě opravdu pohodlný look. Co si myslíte o téhle sportovní kombinaci? Můžete vidět jedny z mých nejoblíbenějších tenisek. Koupila jsem si je v Barceloně před třemi lety, ale pořád se mi stejně líbí :)

20. 3. 2012

Long tail skirt

Hello. I'm so sorry about these photos, we weren't able to take more a better photos. I'm not happy about that because I really like this look(maybe it's because I just love black colour) and I was wearing my favourite Magenta shoes and raspberry lipstick. Seen you on Friday!

Zdravím. Omlouvám se za tyto fotky, nebyly jsme schopné nafotit více lepších fotek. Nejsem z toho šťastná protože tuhle kombinaci mám vážně ráda. (možná je to tím, že prostě zbožňuju černou ) K černému základu jsem si oblékla mé oblíbené Magentky a doplnila malinovou rtěnkou. Tak zase v pátek mí milí!

Mint and lilac together


Good evening!
Today is really horrible day! We wanted to take really beautiful photos for you, but it was almost impossible! We had really bad mood. But we're going to show you today photos, so you'll see :) This photos was taken on Sunday, it was so cute so we had to show it to you :) Starring : mint and lilac. The most beautiful colours right now :)

Dobrý večer!
Dneska jsme měly fakt strašný den! Chtěly jsme pro vás nafotit hezké fotky, ale bylo to téměř nemožné, až tak špatnou náladu jsme měly. Ale stejně vám dnešní fotky ukážeme, tak uvidíte :) Tyhle fotky jsme vyfotily v neděli, bylo to tak krásné, že jsme to musely prostě vyfotit :) Účinkující: mint a lila. Ty nejhezčí barvy!


LaylaNell

18. 3. 2012

Spring makes me happy


Hello!
Today was really warm so I could wearing my neon yellow heels for the first time. It was an amazing feeling! Warm air, breeze.. What do you think about this shoes? I am absolutely in love with them and they are really comfy. The holidays are over and school is waiting..Oh no!

Zdravím!
Dneska bylo venku tak teplo, že jsem si mohla vůbec poprvé vzít své nové neonově žluté boty. Byl to skvělý pocit! Teplý vzduch, jemný větřík...A co si myslíte o těchto botách? Já jsem se do nich úplně zbláznila :) A jsou pohodlné.. Prázdniny jsou u konce a škola volá! Ach jo!

Sunny flowers.


Hi!
I'm finally here! I spent an awesome week in mountains. This week was full of reading books ( Milan Kundera - The Joke, etc...), sleeping ( I was feeling like sleeping bear in winter :D ), eating ( my boyfriend's mum is excellent cook ) and enjoying love... When I come home, I was pretty surprised by weather - sunny and warm! I'm so happy that spring is here.

Ahoj!
Konečně jsem tady! Strávila jsem úžasný týden na horách. Byl plný čtení knih ( např.  Milan Kundera - Žert ), spaní ( cítila jsem se jako medvěd v zimním spánku...:D ), jezení ( mamka mého milého je dokonalá kuchařka ) a užívala si lásky... Když jsem přijela domů čekalo tady na mě krásné překvapení - slunce a teplo. Jsem ráda, že jaro už je kolem nás.

17. 3. 2012

The coat


Good morning!
There are another photos, which had been taken before Laura left. Laura was wearing her new Asos coat. I really love it and what about you? She is going to come back this evening so you can looking forward to new photos soon! :) The weather is warmer so it'll be much more easier to take photos for us :) I really can't wait!

Dobré ráno!
Tak tady jsou další fotky, které jsme nafotily, než Laura odjela. Laura měla oblečený její nový kabát z Asosu. Mě se strašně líbí a vám? Má se vrátit dneska večer, takže se už můžete těšit na další nové fotky! :) Venku se oteplilo, takže bude mnohem snadnější fotit :) Už se nemůžu dočkat!

16. 3. 2012

Winter wind.


Hi!
We have spring holidays so we are enjoying free time! Right now I'm in mountain cottage and I finally have time just for myself and my beloved man... No school, no parties...:D What about you? Were you skiing somewhere? Or any other interesting winter things? :D Winter is finally ending, it's last time to do winter sports. Don't miss it!

Ahoj!
Máme teď jarní prázdniny, takže si užíváme volného času. Právě teď jsem na horské chatě a konečně mám čas na sebe a mého milovaného... Žádná škola, žádné akce.... :D A co vy? Byli jste někde lyžovat? Nebo nějaké jiné zajímavé zimní aktivity? :D Zima konečně končí, je nejvyšší čas si užít zimních sportů, ne že to prošvihnete! :D

14. 3. 2012

Beige

Hi there!
I'm enjoying holidays right now.. I really needed time to rest :) Since January I was doing a driving school and two weeks ago I successfully did the exam. So I'm a driver, but I have to wait for my driver's license. These photos had been taken before Laura left. I was wearing my new beige trousers with my favourite polka dot shirt :) Love this combination and you? Have a nice day!

Ahoj!
Právě teď si užívám prázdniny.. Už jsem potřebovala nějaké volno :) Od ledna jsem dělala autoškolu a před dvěma týdny jsem úspěšně zvládla zkoušky. Takže je ze mě řidič, jen musím počkat na řidičák. Tyhle fotky byly foceny ještě předtím, než Laura odjela. Měla jsem na sobě mé nové běžové kalhoty s mou oblíbenou puntíkovanou košilí :) Moc se mi tato kombinace líbí a vám? Mějte se krásně!

13. 3. 2012

Italy


I picked for you some random photos from our summer vacation in Italy in 2011 :) It's kind of tradition, we go there for 5 years. This year Laura doesn't want to go, I guess I will go without her :( Laura is still in Slovakia so I'm inventing what could I show you from our lives :) Some of these photos we added on lookbook, but you probably haven't seen them yet so here they are :)

Vybrala jsem pro vás pár fotek z naší dovolené v Itálii, kterou jsme podnikly o loňských prázdninách :) Je to taková tradice, jezdíme do Itálie už 5 let. Tento rok Laura asi nepojede, takže asi budu muset jet bez ní :( Laura je pořád na Slovensku, takže musím vymýšlet, co bych vám mohla ukázat z našich životů, aby jste se tolik nenudili :) Některé z těchto fotek jsme přidaly na lookbook, ale asi jste je ještě neviděli. Tak tady jsou :)

10. 3. 2012

Red and black contrast


I have to go so it'll be a quick post. Today I was wearing really comfy but contrast clothes. I felt really good in it. Black and red together never disappoint :) What do you think?
P.S.: Absolutely love this photos!

Musím běžet, takže to bude jen krátký článek. Dneska jsem si oblékla pohodlné ale kontrastní oblečení. Citila jsem se v tom opravdu dobře. Černá spolu s červenou totiž nikdy nezklamou :) Co myslíte?
P.S.: Strašně se mi ty fotky líbí!

Mint in the forest


Good evening.
I love these photos, mint sweather and earings. I just can't help myself. Today we took a lot of photos, because I'm leaving tomorrow to Slovakia. We are so happy that photos are so nice. We really didn't expected such a succes. I hope you will like it :) Bye bye!

Dobrý večer.
K zbláznění miluju tyhle fotky, mint svetýrek a náušnice. Prostě si nemůžu pomoct. Dnes jsme vyfotily mnoho fotek, protože zítra odjíždím na Slovensko ( tak ať se nám tady nenudíte :P ) Z fotek máme neskutečnou radost, moc se povedly. Doufám, že se vám budou líbit :) Zatím*

8. 3. 2012

Tank.Good afternoon.
I'm really busy in last days, but now I have a moment for you guys! Finally weather get better, day is longer and spring is getting closer and closer :) I love spring - you can feel love from everything. Everybody smiles! And what do I love the most... spring mornings. Sunrise, singing birds...Ah! Well it is time to tell you something about this look - everything is black. I don't know why, but black gives me a power.

Shirt - Bershka
Bra - Lindex
Trousers - Orsay
Boots - La Farfalla

Dobré odpoledne.
V posledních dnech nemám moc času, ale teď jsem si pro vás našla chvilku! Konečně je lepší počasí, den je delší a jaro se blíží čím dál tím víc :) Miluju jaro - všude je cítit tolik lásky. A všichni se smějí!
A co miluju nejvíc... jarní rána. Východ slunce, ptáčci cvrlikají... Ah! Je na čase vám říct něco o tomhle looku - všechno je černé. Nevím proč, ale černá mi dává úžasnou sílu. 

7. 3. 2012

Spring is coming..


Another sunny and windy day. It seems that spring is coming. Hooray! So today there are photos of spring outfit. No more black !:D Really love this combination, do you? Layla hasn't got any time today, so she'll post her article tomorrow. Have a nice day!

Další slunečný, ale větrný den. Opravdu to vypadá, že jaro přichází. Hurá! Takže tady jsou fotky takového jarního outfitu. Už žadná černá !:D Moc se mi to líbí a vám? Dneska nemá Laura vůbec čas, takže svůj článěk přidá až zítra. Mějte se krásně!

6. 3. 2012

Mistake


We agreed that we'll be shooting after school. Today is sunny so we were looking forward to it. We found a right place to shoot and after few photos my camera discharged. What a disappointment! I was really mad because of my stupid mistake.. So here is only one decent photo. Tomorrow we'll be taking photos again :) My camera is being charged right now :D

Domluvily jsme se na tom, že půjdeme po škole fotit. Dnešek byl krásně slunečný a tak jsme se opravdu těšily. Našly jsme vhodné místo na focení a po pár fotkách se můj foťák vybil. Jaké zklamání! Byla jsem na sebe opravdu naštvaná... Takže tady je alespoň jedna ucházející fotka. Zítra půjdeme fotit znovu :)
Foťák se právě teď nabíjí :D

Nell

4. 3. 2012

Golden skull


Hi!
As you could notice I'm addicted on skulls and studs! Today in golden version :) I'm wearing basic black pants, and my favourite leopard wedges. Wish I could find them in another print! You can see my favourite leather jacket, I wish I could wear it all the time, but my mum would has heart attack if I will wear it when it's cold outside... :D
As Nell said, my days are full of Kings of Leon and Kasabian, so happy to find them!

Ahoj!
Jak jste si mohli všimnout jsem závislá na lebkách a cvočcích! Dnes ve zlaté verzi :) Mám na sobě jednoduché černé kalhoty a moje oblíbené leopardí kozačky. Kéž bych je našla ještě v jiné variantě! Můžete taky vidět moji oblíbenou bundu, moc ráda bych ji nosila pořád, ale to by moje mamka měla infarkt když je venku tak zima... :D
A jak Nell řekla, neustále poslouchám Kings of Leon a Kasabain, jsem ráda, že jsem je objevila!

On the bridge


We do the best to taky photos more, so here are photos of my favourite outfit. What do you think? Right now we are just sitting, listening Kasabian (our favourite band right now) and looking forward to summer.:)

Děláme všechno pro to, abychom fotily častěji a tak jsou tady další fotky mého oblíbeného outfitu. Co říkáte? Právě teď jen tak sedíme, posloucháme Kasabian (naši nejoblíbenější skupinu)a těšíme se na léto.:)

3. 3. 2012

Bicolor


Hi guys!
I am really happy that we could take photos today. I got dressed my new bicolor trench coat, which I bought in Poland two weeks ago and also my black heels. It isn't cold so I wasn't freezing.What do you think about this coat? It was love for the first sight.:)

Zdravím!
Jsem opravdu šťastná, že jsme dneska mohly fotit. Oblékla jsem si můj nový dvoubarevný kabát, který jsem si koupila v Polsku před dvěma týdny a taky mé černé lodičky. Nebylo tak zima, tak to nebyl takový problém. Co říkáte na kabát? Byla to prostě láska na první pohled.:)

Sunny day


Hello!
My leg is better now, so I called Nell, she came and we took photos. Finally! We are sorry for long time without photos. Today is the most beautiful day for a long time, sun is shining but I have to stay at home. What a shame.There is another mint look, yeah we are addicted on mint colour! :D

Zdravím!
Moje noha už je lepší, tak jsem zavolala Nell, ona za mnou přijela a nafotily jsme pár fotek. Konečně! Omlouváme se za tak dlouhou dobu bez fotek. Dneska je nejkrásnější den za dlouhou dobu, sluníčko svítí, ale já musím zůstat doma. Škoda. A tady je další mint look, joo jsme závislé na této barvě! :D