27. 2. 2012

My beauties.


Hi there. Today I have some photos of my beloved clothes,shoes and accesorries. I hurt my leg on ball so I must be in bed. I hope I will be fit soon to take photos of us for you. Till this time I will be trying to take photos of things which you may like. Deal?

Ahoj. Dneska pro vás mám fotky mých milovaných bot,oblečení a doplňků. Na plese jsem šlápla na střep, takže musím být v posteli. Doufám, že brzy budu zdravá a budeme moci s Nell fotit. Do té doby se budu snažit fotit věci z mého okolí, které by se vám mohly líbit. Co na to říkáte?

Mint is everywhere!

Since we've been in love with mint we've been talking about mint logo. So here it is. Do you like it?

Od té doby co milujeme mint, se bavíme o tom, že uděláme mint logo. Tak a tady je. Líbí se vám?

LaylaNell


26. 2. 2012

Ball


Yesterday we were at ball and it turned into the great party. I have to sorry for bad quality of these photos, but they are taken by mobile. I hope you understand:) In the photos you can also see our men:D And today we will not be able to take photos, we just have to rest:)

Včera jsme byly na plese, který se proměnil ve skvělou párty. Musím se vám omluvit za špatnou kvalitu fotek, ale jsou foceny mobilem. Doufám, že to pochopíte:) Na fotkách můžete vidět naše muže:D A dneska nebudeme schopné fotit nějaké fotky, budeme jen odpočívat:)

22. 2. 2012

Mint and Pink

Hi. Today we went to another place - near to Slezian town hall. I really needed a change. At morning I got an email which told me - " We are sorry, but we are unable to find the shoe". I bought lorissa heels... but they sent me one shoes smaller than other. So they are gone... Ok. I need to stop thinking about it. Today I'm wearing my new lovely mint sweather which I bought in Poland on Sunday and new pink feather earrings. Love them!

Zdravím. Dnes jsme šly fotit na jiné místo - k Slezské radnici. Opravdu jsem potřebovala změnu. Ráno jsem dostala email ve kterém stálo: " Je nám líto, ale nejsme schopní najít tu ztracenou botu " Koupila jsem si Lorissy od Sama Edelmana, ale přišla mi jedna bota menší než jsem si objednala. No, jsou pryč... Ok. Potřebuju myslet na něco jiného. Dneska jsem na sobě měla nový mint svetřík, který jsem si koupila v Polsku v neděli ( Miluju ho!) a růžové náušnice. 

Shining shirt


Hi guys!
Today we shot again! It was much better than yesterday and Laura wasn't pissed at all :D We really enjoyed it and photos are good :) I really love the combination I've been wearing today. This shirt shone me the whole day. In the photos you can also see a part of the city we live in. Have a nice day!

Dobré odpoledne!
Dneska jsme zase fotily! Ale bylo to o moc lepší než včera, Laura dokonce nebyla ani trochu naštvaná :D Opravdu jsme si to užily a fotky vyšly dobře :) Moc se mi líbí kombinace, kterou jsme měla dneska oblečenou. Ta košile mi prozářila celý den. Navíc dneska na fotkách můžete vidět část města, ve kterém žijeme. Mějte se krásně!


Royal blue love


Today I've recieved these amazing Aldo royal blue wedges. It was love for first sight. I can't wait to wear them. What do you think?

Dneska mi přišly tyto Aldo úžasné modré boty na klínku. Byla to láska na první pohled. Už se nemůžu dočkat, až je budu nosit. Co říkáte?

Nell

21. 2. 2012

Fucking winter

What can I say - I have enough of winter. Cold, wet snow, short day ... It's not for me. I really can't wait for spring! :) 
Co na to říct - už mám dost zimy. Sníh, zima, krátký den... To není pro mě. Vážně se nemůžu dočkat jara! :)

Nude & Black


When I wake up and looked out from window I saw a beautiful blue sky. So I was looking forward to take photos all day long.. But it was really bad because outside was really cold and it was hard to take photos.. You'll see what Laura will tell you about it :D She was totally angry. But when I looked at these photos I was really satisfied. Today I was wearing my favourite black blazer with a brooch on it, which I got from Laura. Is really cute right?:) Have a nice rest of the day!

Když jsem se probudila a podívala se z okna, uviděla jsem nádherně modré nebe. Takže jsem se celý den těšila, až budeme s Laurou fotit. Jenže to nebylo tak super, jak jsem čekala. Venku byla obrovská zima a foukalo, takže bylo těžké fotit. Uvidíte, co vám k tomu Laura řekne :D Byla strašně moc naštvaná. Ale když jsem se podívala na tyto fotky, byla jsem moc spokojená. Dneska jsem měla na sobě své oblíbené černé sako s broží, kterou jsem dostala jako dárek od Laury. Je rozkošná že?:) Tak se mějte hezky!

17. 2. 2012

Sequined


As Laura said, it was really quick shooting..oh I want a spring so much! :( Today I was wearing a Christmas present from Laura - a golden sequined skirt. Really beautiful, right? Today we dressed up absolutely different( it doesn't happen often), but it doesn't matter:) So what do you think about this outfit?

Jak už Laura řekla, dneska jsme fotily opravdu rychle... ach jo, už chci jaro! :( Dneska jsem si oblékla vánoční dárek od Laury - zlatou, flitrovanou sukni. Je moc pěkná, že? Dneska jsme se s Laurou oblékly úplně odlišně (nestává se to často), ale to nevadí:) Tak co říkáte na tento outfit?

Rebel


I couldn't wait to wear these favourite leggings, so finally I wore it today together with my favourite jacket. On two photos you can see my claw ring, cool isn't? We also had really bad conditions to take photos, it was raining, so we had to shoot really quickly:)

Nemohla jsem se dočkat až si zase obleču tyto legíny, a dneska jsem si je konečně oblékla spolu s mou oblíbenou bundičkou. Na dvou fotkách můžete vidět můj "drápek", skvělý že?  Dneska jsme měly velmi špatné podmínky k focení, pršelo, takže jsme musely fotit opravdu rychle:)

16. 2. 2012

Mint friendship!


Good evening! Today is last day you can take a part in "LB lovers" contest. We decided to participate this contest! In my opinion, Saint Valentines Day is a nice way, to show ours beloved how much we appreciate them. And there is no need to have boyfriend. Good friends are more important as we think. So this is way how me and Nell decided to show you our friendship :) So, appreciate what you have before you get lost that. Have a nice dreams*

Hezký večer! Dnes je poslední den kdy se můžete zúčastnit soutěže "LB lovers" . Rozhodly jsme se zúčastnit se! Dle mého názoru, Svatý Valentýn je hezký způsob ukázat našim milovaným jak moc si jich vážíme. A nemusíte mít zrovna přítele.Dobří přátelé jsou více důležití než si myslíme. Tak, takto jsme vám chtěly ukázat naše přátelství :) Takže mí milí, važte si toho co máte než to ztratíte..:) Přeji sladké sny*

Mint trousers


Yesterday we decided to attend LB is for Lovers Contest on Lookbook. It's a competion for couples or friends, so why not? :)We do this just for fun. So today we've taken this photos in mint. In last days it's one of our the most favourite colours:) So what do you think about it?

Včera jsme se rozhodly, že se zůčastníme soutěže LB is for Lovers Contest na Lookbooku. Je to soutěž pro páry a přátele, tak jsme si řekly proč ne :)Děláme to hlavně pro zábavu. Dneska jsme proto pořídily tyto fotky v mátové barvě. Poslední dobou je to jedna z našich nejoblíbenějších barev:) Tak co říkáte?

12. 2. 2012

Surprise!


On Saturday we made a surprise for Nell - a small girls party. Alice made a strawberry cake, Vendy Macaroons and I prepared awesome garlic sandwiches!:D We really enjoyed it. And the best thing - Nell hadn't known anything about our plan! :D

V sobotu jsme Nell připravily malé překvapení- dámskou jízdu! Alička udělala jahodový dort, Vendy Makarony, a já výborné česnekové chlebíčky! :D Bylo to skvělé. A hlavně - Nell neměla ani zdání, že pro ni něco takového máme! :D

Nell's birthday party!


Oh yes! We were dancing really hard... :D It was amazing "Absolut" party with our classmates. We are in the same class for seven years,so we are like family. Here are some photos of our friends.

Ano! Tančili jsme šíleně...:D Byla to úžasná "Absolut" party s našimi spolužáky. Jsme v jedné třídě už 7 let, takže jsme skoro jako rodina. Tak, tady jsou nějaké fotky.

Lilac


Good evening!
Today I've decided to wear things which I got recently. My new lilac blazer, which you haven't seen yet,
a present from my dad to my Name day and also new Swarovski brooch from my boyfriend's mum :) Really beautiful combination, right? I have to sorry for my red nose, today is really cold, I hope you understand.:)

Dobrý večer!
Dneska jsem se rozhodla obléct věci, které jsme v poslední době dostala. Nové fialkové sako, které jste ještě neviděli, jsem dostala jako dárek k svátku od taťky. Sako jsem zkombinovala s novou Swarovski broží od mamky mého milého :) Opravdu hezká kombinace, že? Taky se musím omluvit za můj červený nos, protože dneska byla venku opravdu zima. Doufám, že to chápete:)

Neon Yellow 2.


Good evening. I spent with Nell almost the whole weekend, on Friday she had a birthday party, on Saturday we prepared a surprise for her- a little party with girls :) (I'll show you photos) and today we met to take photos and draw. I really love this style - jacket, skirt and heels. Do you like it?

Dobrý večer. Skoro celý víkend jsme byly s Nell spolu. V pátek měla Nell oslavu narozenin, v sobotu jsme ji překvapily malou dámskou jízdou (ukážu vám fotky) a dnes jsme se jako vždy sešly abychom fotily a kreslily. A musím říct- miluju tuhle kombinaci. Sako,sukně,lodičky.

Lilac and Neon


Hi everyone!
You can looking forward to posts with these beautiful colorful blazers:) The photos will apear here later!

Zdravíme!
Dneska se můžete těšit na příspěvky s těmito barevnými sak:) Fotky tady přidáme až později!

LaylaNell

11. 2. 2012

Birthday


Good afternoon!
Yesterday I had a birthday. It was really beautiful day, a lot of people congratulated me, I went to my favourite Italian restaurant for lunch with my boyfriend, was celebrating and also got really beautiful presents. My boyfriend gave me these beautiful red earrings and his mum bought me lilac brooch, I really love it all :) And my mum gave me diamond earrings ( first photo) and IPad! So many beautiful gifts :) I'm lucky!

Dobré odpoledne!
Včera jsem měla narozeniny. Byl to opravdu krásný den. Spousta lidí mi blahopřálo, šla jsem na oběd do mé oblíbené italské restaurace s mým milým, oslavovala jsem a taky jsem dostala nádherné dárky. Můj milý mi dal tyto červené náušnice a jeho mamka mi koupila tuto fialkovou brož, obojí se mi strašně moc líbí :)
A moje mamka mi dala diamantové náušničky ( prví fotka) a IPad! Tolik krásných dárků :) Mám štěstí!Nell

10. 2. 2012

Russian CosmopolitanI have a good news! Web editor of Russian Cosmopitan chose my photo with leopard print for her article!
 Look at this- Leopard print. So happy about it!

Mám dobré zprávy! Editorka webu ruského Cosmopolitanu si vybrala mou fotku pro její článek!
Podívejte se tady- Leopard print. Mám takovou radost!Layla

8. 2. 2012

Red jacket


Hello everyone!
We hadn't last lesson of schedule, so we ended earlier and could shooting. I absolutely love these photos with shining red blazer. After shooting, we went to Laura's place to drawing her final art work. I can say... It's not bad! :D Laura didn't tell you that we are going to visit Miura spa on Monday! Away from cold winter to hot sauna and whirpool. Bye bye! (P.S.: I have to go to be in time to my driving lesson...!)

Ahoj všichni!
Dnes nám odpadla poslední hodina, takže jsme mohly fotit. Naprosto jsem se zamilovala do těchto fotek! Potom jsme šly k Lauře, abychom trochu zapracovaly na její klauzurní práci do výtvarky. A musím říct... není to špatné! :D Laura vám zapoměla říct, že Miuru s největší pravděpodobností společně navštívíme už v pondělí. Pryč od studené zimy do teplé sauny a vířivky :P Tak se zatím mějte! (P.S.: musím běžet ať stihnu autoškolu!)

Violet & Hat


Hello. In the Czech Republic it is very cold right now, believe me, it's really hard to shooting outside, but we haven't got any other choice :D Well, here we are! With red noses and goose bumps. Today I am wearing black jacket from H&M, violet blouse from Zara and the hat is from H&M too. And there is one thing I want to tell you- Yesterday I was in amazing spa in hotel Miura, on Čeladná. New modern hotel with impressive art colection - from David Černý, Henry Moore! Amazing! I hope I will take some photos of that and show it to you!  Have a nice day*

Zdavíčko. U nás je teďka pěkně zima, věřte mi, je velice těžké fotit venku, ale nemáme na výběr :D Tak,tady jsme! Dneska jsem na sobě měla černé sáčko z H&M, fialkovou blůzu ze Zary a klobouk- taktéž H&M. A ještě vám musím něco říct - Včera jsem byla ve wellness v hotelu Miura v Čeladné. Je to nový moderní hotel s dechberoucí sbírkou uměleckých děl - od Davida Černého, Henry Moora! Skvělé! Doufám, že něco vyfotím, abych vám to mohla ukázat! Mějte se krásně*

6. 2. 2012

Birthday logo

As you noticed, we changed our old logo for the birthday one. It's all because on 10 February I have a birthday. Finally I will be 18 years old. :D What do you think about our new logo? Do you like it? I do! :)

Jak jste si určitě všimli, vyměnily jsme s Laurou naše staré logo za narozeninové. Protože budu mít 10. února narozeniny. Konečně mi bude 18. :D Co si myslíteo novém logu? Líbí se vám? Mě ano! :)

Nell

5. 2. 2012

Royal blue


I am so happy Laura is back, finally we can take photos!:) Today I am wearing my studded Zara boots with my favourite jeans with sequined pocket (favourite combination).What do you think? I can't wait for the spring, wearing colorful clothes...Have a nice day!

Jsem ráda, že je Laura zpátky, protože konečně můžeme zase fotit! Dneska jsem si oblékla mé oblébené kalhoty s flitrovanou kapsou a ocvokované kozačky (moje oblíbená kombinace). Co říkáte? Už se nemůžu dočkat jara, nošení barevného oblečení...Mějte se hezky!

Meow!


Finally I'm back home! I came from winter to winter, what a dissappoitment! Luckily today is warmer than usually, so we took photos outside. I am glad I can finally show you my favourite winter wedges and for the first time I matched it with blue trousers.

Konečně jsem zpátky doma! Přijela jsem ze zimy do zimy, jaké zklamání! Dneska bylo trošku tepleji než v posledních dnech, takže jsme fotily venku. Jsem ráda, že vám konečně můžu ukázat mé oblíbené kotníkové kozačky a poprvé jsem je zkombinovala s modrýma kalhotama.

3. 2. 2012

Violet feather


I realized that you haven't seen my violet feather scarf yet. So I took some photos with it today:) Laura going to come back tomorrow, so you can looking forward to photos on Sunday! Have a nice day!

Uvědomila jsem si, že jste ještě neviděli mou fialovou peříčkovou šálu. Proto jsem s ní dneska vyfotila pár fotek. Laura se vrací zítra, takže se můžete těšit na nějaké fotky v neděli! Mějte se hezky!