30. 4. 2012

Dream


Another outfit post from France. Love the photo with detail of my hands. Do you like combination of my nailpolish and ring? I really do! Unfortunately we are back home, but we still have a lot of photos to show :) You can looking forward!

Další článek s fotkami outfitu z Francie. Strašně se mi líbí fotka s detailem mých rukou. Co říkáte na kombinaci toho laku a prstýnku? Mě se to moc líbí! Bohužel už jsme zpátky doma, ale stále máme ještě hodně fotek, které vám chceme ukázat :) Máte se na co těšit!

28. 4. 2012

France day 6


Hi!
Few days ago we visited natural park Camarque which is characteristic by black bulls, camarque horses, flamingos and the weather is really windy there (as you can see in the photos :D). We got on boat to see the nature from better view. We saw the rider on horse with black cows and camarque horses and from afar we also had a chance to see flamingos. Then we visited three other cities, but we weren't able to take photos because we were sooo tired!:D Bye, bye!

Ahoj!
Před pár dny jsme navštívili přírodní park Camarque, který je charakteristický černými býky, Camarskými koňmi, plameňáky a větrným počasím ( jak můžete vidět na fotkách :D). Také jsme jeli lodí abychom viděli tuto přírodu ještě lépe. Viděli jsme typického místního jezdce s černými krávami( ti býci se musí z někoho narodit, že.... :D),Camarskými klisnami s hříbaty a měli jsme i možnost z dálky vidět plameňáky. Dále jsme byli v dalších třech městečkách, ale bohužel už jsme neměly sílu je nafotit :D Čau, čau!

26. 4. 2012

New striped skirt


Hello.
I bought this amazing skirt in H&M and I just love it! The photos were taken in Figueres, an amazing city with Muzeum of Dalí. Lately, I'm still thinking about summer festivals, flowers in hair, long nights awash with warming beverages and lazy days spend in sunny garden. I really can't wait for it...

Zdravím.
Koupila jsem si tuhle úžasnou sukni v H&M a naprosto ji miluju! Fotky byly foceny ve Figueres, naprosto krásném městečku s Dalího muzeem. Poslední dobou pořád myslím letní festivaly, květiny ve vlasech, dlouhé opilé noci a líné dny strávené ve slunné zahradě. Vážně se už nemůžu dočkat...

Flowers


These photos had been taken really quickly before we left Figueres. My favourite flower top with red blazer brightened my day. What do you think? :)

Tyhle fotky jsme pořídili opravdu rychle ještě předtím než jsme odjeli z Figueres. Můj oblíbený top a sako mi prozářili den. Co říkáte? :)

France day 5


Hi!
Yesterday we visited Figueres in Spain and then we came back to France and visited Arles. The main reason of our visit to Figueres was Salvador Dalí's museum. We really love art so we were excited. In our opinion he was surrealistic geanius. In Arles there was so cold and homeless people were everywhere :D

Zdravím!
Včera jsme navštívili Figueres ve Španělsku a pak jsme se zase vrátili do Francie a udělali si výlet do města Arles. Do Figueres jsme jeli kvůli muzeu Salvadora Dalího. Milujeme umění a z jeho muzea jsme byly doslova nadšené. Byl to surrealistický génius. Oproti tomu v Arles byla zima a spoustu bezdomovců :D

25. 4. 2012

France day 4


Good evening.
Today you can see photos from Carcassonne and Quéribus castle. Finally we had lunch! Incredible :D We were so happy! I really like photo of our friend Bajka with the steak :D We also tasted speciality of the region- Casoulette (Disgusting ). At Quéribus castle, there was really really windy. You can see our crazy flying hair :D

Dobrý večer.
Dnes můžete vidět fotky z Carcassonne a hradu Quéribus. Konečně jsme měli plnohodnotný oběd! Neuvěřitelné :D Byli jsme tak šťastní! Opravdu se mi líbí fotka Bajky a steaku :D Také jsme vyzkoušeli místní specialitu- Casoulette (Bylo to hnusné ). Jak můžete vidět, na Quéribus bylo fakt větrno, vlasy nám lítaly všude :D

France day 3


Hi!
Finally we connected to fast wifi and added here photos from the last days. On the first picture you can see bridge in Millau. Incredibly high highway's bridge. Then we visited very nice city Albi with amazing cathedral and Toulouse Lautrec's muzeum, but we still don't know when french eat because all the time we wanted to eat they just said" Sorry, we are not cooking right now". Annoying, isn't it?
So it was another day with no lunch and poor dinner like baguette and pancakes in fast food.
Ok, see you later!

Zdravím!
Konečně se nám podařilo nahrát fotky, internet byl předešlé dny bohužel zoufale pomalý. Na prvním obrázku můžete vidět neskutečně vysoký dálniční most v Millau. Poté jsme navštívili malebné městečko Albi s překrásnou katedrálou a muzeem Toulouse Lautreca ale stále jsme byli udivení kdy teda francouzi jí, protože pokáždé když jsme chtěli jíst řekli" Je nám líto, zrovna teď nevaříme".
Moc fajn, že? Takže to byl další den bez oběda a večeří ve stylu baget a palačinek z fastfoodu.
Ok, uvidíme se později!

23. 4. 2012

Preview


Preview of tomorrow post. Right now we have slow internet connection, so it's impossible to upload all today photos. I hope it'll work tomorrow.

Malá ochutnávka z dnešních fotek. Právě teď máme opravdu pomalé připojení, takže je nemožné nahrát všechny dnešní fotky. Doufám, že už to zítra půjde.


22. 4. 2012

France day 2


One day, two amazing cities : Avignon and Nîmes. We picked some today photos for you :)
Good night!

Jeden den a dvě úžasná města: Avignon a Nîmes. Vybraly jsme pro vás pár dnešních fotek :) Dobrou noc!

Sunshine


Good evening!
My new shorts the first time on. The weather still changes, so it was hard to wear them. I was hungry all day long and when I found "Quick" fastfood I was really happy, but I was so silly because it was disgusting. I wish I never ate it.

Dobrý večer!
Poprvé jsem na sobě měla své nové kraťásky. Počasí se tady pořád mění, takže to nebylo lehké je mít na sobě. Měla jsem hlad celý den, takže když jsem našla "Quick", byla jsem tak šťastná. Jak jsem ale mohla být tak hloupá, protože to jídlo bylo fakt hnusné. Přeju si, abych to nikdy nesnědla.

Blue Avignon


Hi guys!
Today was really hard day, we visited two cities even thought we found a time to take photos of our outfits. Today I was wearing my the most favourite shorts, absolutely love its colour and what about you?

Zdravím!
Dneska byl opravdu náročný den, navštívili jsme dvě odlišná města a přesto jsme si našly čas na focení toho, co jsme měly na sobě. Dneska jsem si oblékla moje neoblíbenější kraťasy, naprosto miluji jejich barvu. Co říkáte?

21. 4. 2012

France Day 1Today has started our trip around Provence. The first city which we visited was lovely Orange. We made a excursion to a Roman theatre and we also saw a victory arch. We are here with our friends from school so we're enjoying a time with them, good meal and wine. It's such a relax! Hope you like these photos, especially the ones with violet flowers, it was such a beauty :)
P.S.: We are in love with lilac shutters.

Dnes začal náš výlet po okolí Provence. První město, které jsme navštívily bylo nádherné Orange. Navštívily jsme římské divadlo a také jsme viděly vítězný oblouk. Jsme tady s našimi přáteli ze školy, proto se užíváme společně strávený čas, dobré jídlo a víno. Je to takový relax! Doufáme, že se vám tyto líbí fotky, zejména ty s fialovými květy, byla to taková krása :)
P.S.: Zamilovaly jsme se do levandulových okenic.

15. 4. 2012

Sunday at home.

I don't spend a lot of time at home, but today I really have to because of studying and doing house working. (I don't do it very often... :D) In free time I was reading magazines and I found this old Elle. This article really caught me- It is about good stylists around the world and from Czech Republic too. I really like style of Jan Králíček!:)
( I will say the truth now- I get there this post just to show you my new nailpolish! :D ) Ok... Bye :D

Moc nebývám doma, ale dneska mám hodně učení i domácích prací. (ani jedno z toho nedělám často... :D)
Ve volném čase jsem si listovala v časopisech a narazila jsem v Elle na zajímavý článek o stylistech z celého světa ale i z ČR. Musím říct, že se mi vážně líbí styl Jana Králíčka! :)
 (musím se vám k něčemu přiznat... Dala jsem zde tento článek jenom proto abych vám ukázala můj nový lak! :D) Ok...už půjdu...:D
Layla

Festival summer

Good afternoon.
It's an amazing feeling to go outside dressed like this- because I really hate tights and I really love heels! Today I'm kind of bussy but it still can't prevent me from listening good music. I'm going to go at "Rock for People" festival so I need to check some artists which will be there! :) Can you recomended someone of them to me?

Dobré odpoledne.
Je to skvělý pocit jít ven oblečená takto- vážně nesnáším punčochy a zbožňuji takovéto boty! Dneska mám práce nad hlavu ale stejně mi to nezabrání poslouchat skvělou hudbu. V létě pojedu na Rock for People tak si chci pár kapel poslechnout, ať vím co bude stát za to:) Nějaké doporučení?:P

Franz Ferdinand- Lucid dreams


New clothes

 Hi there.
Yesterday I bought these amazing pieces in H&M. What do you think about it?

Zdravím.
Včera jsem si v H&M koupila tyhle dokonalé kousky. Co si o nich myslíte?

14. 4. 2012

Blossom


I am a blossom lover. If I could I would have flowers all around me, especially the cut ones. I loves hyacinths and hydrangeas. Oh! So when I saw these trees in blossom I couldn't avoid taking pictures with them. I just love spring! On Friday we're going to Provence, it'll be amazing.. I'm really looking forward!

Jsem milovník květů. Kdybych mohla, tak se obklopím květinami, hlavně těmi řezanými. Strašně mám ráda hyacinty a hortenzie. Ah! Takže když jsem uviděla tyto rozkvetlé stromy, nemohla jsem s nimi neudělat fotky. Já tak miluji jaro! V pátek s Laurou odjíždíme do Provence, bude to skvělé.. Už se opravdu moc těším!

12. 4. 2012

Coctail? Yes!


Do you like coctails? We really do! Sometimes Laura and I just meet and have a coctail party, only me and her :) Yesterday we were at concert and when it ended we just didn't want to go home yet, so we went to bar where do really delicious coctails. You can see: Sex on the beach and two variants of Piña Colada. Yummy!

Máte rádi koktejly? My totiž ano! Někdy se s Laurou jen tak sejdeme a uděláme si koktejlový večírek, jen já a ona :) Včera jsme byly na koncertu a když to skončilo, ještě se nám nechtělo jít domů, tak jsme vyrazily do jednoho baru, kde dělají vynikající koktejly. Můžete vidět: Sex on the beach a dvě různé varianty Piña Colady. Mňam!

LaylaNell

10. 4. 2012

You know that feeling...


In last time I don't feel very well. You know, love hurts. But when I look outside and see the sun- at moment I know that world is still beautiful :) In time like this you really appreciate your friends, and mine are really wonderful people. But spring is coming, who knows what it will brings to us...

V poslední době se necítím nejlíp. Však víte, láska bolí. Ale když se podívám ven a vidím slunce- říkám si, svět je stejně pořád strašně krásný:) V takových časech člověk ocení své přátele, a ti mí jsou vážně skvělí. Každopádně jaro přichází, kdo ví co nám přinese...

Layla in Black


Hello.
On Monday we had special idea- to undress a little bit. As you can see, Nell dressed herself like an angel and me like a devil. Yes, I love black colour and red lips.

Zdravím.
V pondělí jsme měly takový speciální nápad- trochu se odhalit. Jak můžete vidět, Nell se stylizovala do něžné dívky, já tak trochu jako potvora. Ano, zbožňuju černou a rudé rty.

Silk and Lace


These photos are an experiment a bit, we just wanted to try something else. On Monday Laura called me   and told me about her idea - take photos like these, so I grabbed some stuffs and went. What a challenge! It wasn't as easy as it looked like. So I want to hear your opinion :)

Tyhle fotky jsou tak trochu experiment, prostě jsme chtěly zkusit něco jiného. V pondělí mi Laura zavolala a řekla mi o svém  nápadu, tak jsem si zbalila pár věcí a vyrazila. Byla to fakt výzva! Nebylo to tak lehké, jak to vypadalo. Zajímá mě váš názor :)

White and Yellow


Starring: white blazer from Pull & Bear, yellow trousers and white flats, both from Zara. I had a taste to wear something simple and not remind winter. It was quite warm so I could wear my new flats for the first time. What do you think about this outfit? Do you like it?

V hlavní roli: bílé sako z  Pull & Bear, žluté kalhoty a bílé balerínky, obojí ze Zary. Měla jsem chuť si obléknout něco jednoduché a taky něco, co by nepřipomínalo zimu. Bylo celkem teplo, takže jsem si poprvé mohla vyrazit v mých nových balerínkách. Co říkáte na tento outfit? Líbí se vám?

9. 4. 2012

Leather look jacket


Hi!
Yesterday we took these photos for you, but it was almost impossible. Outside was so cold (you can see my red nose :D) and we had to shoot really quickly. Every day I pray for better weather, because it's annoying take photos when it's co cold outside. When I woke up today and looked out of the window I saw blue sky! I'm going to do housework a bit, study and in the afternoon we're going to take photos:) I'm looking forward!

Ahoj!
Včera jsme fotily tyhle fotky a byl to nelehký úkol. Venku byla taková zima (můžete vidět můj červený nos), takže jsem musely fotit fakt rychle. Každý den se modlím za lepší počasí, protože je to otravné fotit v takové zimě. Když jsem se dneska probudila a podívala se z okna, viděla jsem nádherné modré nebe. Takže udělám něco doma, podívám se na věci do školy a odpoledne budeme s Laurou fotit:) Už se těším!

3. 4. 2012

Lace dream.


Good evening.
Today one of my favourites outfits!:) Sun and the place were amazing... I'm happy that spring is finally here. Winter wasn't good to me...Now, everything looks easier, more beautiful and so lovely...I can feel myself again, create, painting pictures...I hope it will helps to get this blog better. Ok,Wish you nice evening, bye.

Dobrý večer.
Dnes jeden z mých oblíbených outfitů!:) Slunce a to místo bylo úžasné...Jsem ráda, že jaro je konečně tady. Zima ke mě nebyla moc přívětivá... Teď vše vypadá jednodušší, krásnější, tak jasně... Zní to divně, ale asi konečně zase dokážu cítit sama sebe, malovat, tvořit... Doufám, že to pomůže i tomuhle blogu:) Tak, přeji vám hezký večer.

That dress..


Hello!
Finally we were able to take photos! It was so sunny so I really enjoyed it. I was wearing my the most favourite dress, which you haven't seen yet in outfit post. Tomorrow our Easter holiday'll start, so we'll have more free time to take photos and blog:) I'm looking forward!

Ahoj!
Dneska jsme byly konečně schopné fotit! Svítilo slunce, tak jsem si to užila. Měla jsem na sobě mé nejoblíbenější šaty, které jste ještě neviděli. Zítra nám začínají velikonoční prázdniny, takže budeme mít více času na focení a blog:) Už se moc těším!

Mango heels


On Sunday I bought this amazing pair of shoes in new Mango store in our city. If you know about Werelse colaboration with Mango you can notice that they have same ankle detail as shoes which were designed by them !:)

V neděli jsem si koupila tyhle úžasné střevíčky z Manga. Jestli víte o spolupráci Werelse s Mangem můžete si všimnout, že mají stejné zapínání jako boty, které navrhly ony!:)
Layla

2. 4. 2012

Alpine relax

Good evening.
We didn't see each other for a long time, I'm so sorry. I hope this will be little satisfaction, here I post photos of destinacion where I was. Austria, hotel Feuerberg. I must say- it was amazing. Wonderful spa with a lot of pools, whirpools and saunas. The best relaxing ever! We lived in cottage for 6 person- me, my beloved man, his mum, dad and brothers Bart and Matyáš. We had no free time, we were skiing or being in spa, and we came home late totally out of energy :D (it sounds weird, we were relaxing all the time...:D) Sun was shinning, but snow was missing... (I'm saying it just because I don't want you to be so much jealous...:D :P) Now I'm back in cold Ostrava, really enoying school and no free time. Whatever, just keep calm! :) Bye*

Hezký večer.
Dlouho jsme se neviděli, že? Doufám, že tohle bude malé odškodné, mám tady pro vás pár fotek z týdne na horách. Byla jsem v Rakousku, v hotelu Feuerberg. A musím říct- bylo to úžasné. Dokonalé wellness se spoustou bazénů, vířivek a saun. Nejlepší odpočinek jaký jsem kdy zažila! Bydleli jsme v chatě pro 6 lidí- já, můj milý, jeho mamka a taťka a jeho dva bratři- Bart a Matyáš. Neměli jsme moc volného času, pořád jsme buď lyžovali nebo byli v sauně a přišli jsme domů pozdě a úplně vyčerpaní :D (zní to divně, vzhledem k tomu že jsme pořád odpočívali...:D) Sluníčko pořád svítilo, akorát sněhu moc nebylo :/ (říkám to jen proto, ať mi tolik nezávidíte... :D :P) Teď jsem zpět v chladné Ostravě, opravdu si užívám školu a žádný volný čas. Co se dá dělat, člověk si i v tomto musí najít hezké chvíle. Zatím*