30. 10. 2012

Snowy wood

Good afternoon!
I'm absolutely in love with these photos. And what about you? Do you share my enthusiasm with me? Last year I stopped to wear this hat, because I looked like Mr. Tau in it. However this year my similarity to Mr. Tau is gone :D Thank god!

Dobré odpoledne!
Naprosto jsem se zbláznila do těchto fotek. A co vy? Sdílíte mé nadšení? Minulý rok jsem v tento klobouček přestala nosit, protože jsem v něm vypadala jako pan Tau. Ale tento rok jé má podobnost s Panem Tauem pryč :D Díky bohu!

Nell

29. 10. 2012

Winter is coming...

When I woke up on Sunday I had a strange feeling... like butterflies in my stomach or somethnig like that... So I got up, went to the window and I saw something absolutely amazing- it was snowing outside.

Když jsem se v neděli ráno probudila, měla jsem takový zvláštní pocit... jako bych měla motýlky v břiše, jako bych něco očekávala... Vstala jsem z postele a šla k oknu vytáhnout žaluzie... a uviděla jsem něco naprosto dokonalého- venku padal první sníh.

28. 10. 2012

The red shined my day

Good morning!
The photos from yesterday. What do you think about this outfit? I was wearing my House of Holland tights, which you haven't seen yet. Cool huh? Yesterday it was snowing for the first time this year so today we are going to take photos in the snowy forest. I'm looking forward :)

Dobré ráno!
Tady jsou fotky ze včerejška. Co říkáte na tento outfit? Měla jsem na sobě svoje House of Holland punčocháče, které jste ještě neviděli. Super ne? Včera poprvé sněžilo, takže dneska budeme fotit v zasněženém lese. Už se moc těším :)

Nell

27. 10. 2012

Halloween


Hello dears!
Do you celebrate halloween? We do! Laura organized her first halloween party seven years ago and since that time a lot of things changed. This party was absolutely different. We dressed up like skeletons and corpses. There are few photos of the party. Do you like it? Are you going to visit some halloween party too?

Zdravím Vás!
Slavíte halloween? My ano! Laura uspořádala svoji první halloweenskou párty před sedmi lety a od té doby se hodně věcí změnilo. Tahle párty byla hodně odlišná. Oblékli jsme se jako smrty a mrtvoly. Tady máte pár fotek. Líbí se vám? Plánujete zúčastnit se nějaké halloweenské párty taky?


LaylaNell

Rainy Day.

Good evening. Today is a little bit special for me- I finally found time for writting and drawing. It's amazing feeling to do something different than homeworks and preparing to school. It's really killing my mind. Althought it was raining, we took camera and umbrella and went out to take photos! Ok, we must be crazy.

Dobrý večer. Dnešek je pro mě tak trochu speciální- konečně jsem si našla čas na psaní a kreslení. Je to úžasný pocit, dělat konečně něco jiného než úkoly do školy a připravovat se na písemky. To mě vážně ničí...  A přestože dneska pršelo, vytáhly jsme foťák a deštník a šly fotit! Ok, musíme být vážně šílené.

21. 10. 2012

Striped Trousers.

Hi! Finallywe  found time to take photos, so here they are! I spent an amazing friday night with my close friends and my love... and if it's not enough- We had delicious breakfast on balcony together:P Well, I should say something about the look- I bought this crazy trousers in Prague H&M, Nell saw it first, and she absolutelly knew that I would love it... :D

Zdravím! Konečně jsme si našly nějaký čas na focení :) Mm...Já si užila dokonalý páteční večer s mými nejbližšími, a aby toho nebylo dost- užili jsme si společně dokonalou snídani na balkoně:P No... a asi bych měla něco málo říct i o tomhle looku...Tyhle šílené kalhoty jsem si koupila v Pražském H&M, Nell je viděla první a naprosto přesně věděla, že je budu zbožňovat... :D

Trio

 In these photos I'm wearing my three favourite colours.. What do you say? We know that we don't take photos much, but we haven't got any time :( I hope you understand :) Enjoy!

Na těchto fotkách mám na sobě moje tři oblíbené barvy.. Co říkáte? Víme, že teď moc nefotíme, ale nemáme skoro vůbec čas :( Doufám, že to chápete :) Užijte si tyto fotky!

11. 10. 2012

Petřín

Layla is so "lazy" or busy ( it's up to everybody to decide :D ) so she haven't posted these photos from Prague yet. They were took really quickly, but I don't think they're bad, or am I wrong? :) Tell us your opinion.

Laura je tak "líná" nebo zaneprázdněná ( rozhodnutí je na každém z vás ), takže ještě pořád vám neukázala tyhle fotky z Prahy. Byly foceny hodně rychle, ale nemyslím si, že jsou špatné, nebo se snad pletu? :) Co myslíte?

Forest

 Hi there!
The photos from our walk in the forest :) Beautiful place, right? And I'm wearing my super comfy aztec sweater. What do you think about aztec prints? Do you like them?

Zdravím!
Tady jsou fotky z naší procházky v parku :) Krásné místo, no nemám pravdu? A mám na sobě svůj extra pohodlný aztec svetr. Co si myslíte o azteckých vzorech? Líbí se vám?

Nell

7. 10. 2012

Emerald skirt

Zdravíčko! Tak tedy ještě pár fotek z Prahy...:) Byly foceny na Vyšehradě, který mě absolutně okouzlil- překrásný park i výhled, a to nemluvě o jejich opravdu zajímavém hřibově, na kterém leží spousta významných českých osobností :) Bylo to takové... vážně kouzelné :) Stejně tak jako vše v Praze... staré budovy, židovské město, ulice, synagogy... Vážně se bylo na co dívat :)

6. 10. 2012

Red heels

Hello dears!
Do you have any plans for the weekend? Today I'm going to mexican restaurant and then to the cinema and all that with my love. This outfit is special because everything, which I was wearing, were new. Except the jeans :) Do you like it? I especially love my new red heels from Aldo and also my new Zara bag :)

Zdravím!
Máte nějaké plány na víkend? Já mám v plánu večeři v mexické restauraci a potom kino. A to všechno s mým milovaným. Tenhle outfit je speciální v tom, že téměř vše, co jsem měla na sobě, bylo nové. Jen džíny ne. Líbí se vám? Mě se strašně moc líbi moje nové červené lodičky z Alda a kabelka ze Zary:)

Nell

5. 10. 2012

Rings.

Hello! I'm happy that we are finally at home, oh yes trip to Prag was amazing (especially all those yummies we ate.. :D) but it's great to sleep in my own bed, be in my own room...mmm:) Anyway... What do you think about my new rings? :P

Zdravíčko! Jsem neskutečně šťastná, že už jsem konečně doma, ano, výlet do Prahy byl úžasný (obzvláště všechny ty dobrůtky, které jsme tam spořádali... :D) ale doma je doma...vlastní postel, pokoj...mmm:) Každopádně... Co říkáte na mé nové prstýnky? :P

4. 10. 2012

School trip to Prague

I don't know why, but we didn't take photos so much, although we spent 5 days there. So there are just few photos :) Enjoy!

Nevím proč, ale v Praze jsme moc nefotily, a to jsme tam strávily 5 dnů. Takže tady je jen pár fotek :) Snad se vám líbí!


LaylaNell

Vyšehrad

 Hello dears!
Yeah.. I know. We haven't posted any article for a long time, but now we are back! We spent last weekend in Prague together with ours clasmates. So this week we're going to post photos from there :) And there are the first photos of my outfit from Prague. I have to go! Laura and I are going to take photos of our todays outfit. Bye bye!

Zdravím!
Jo, já vím.. Strašně dlouhou dobu jsme nepřidaly žádný článek, ale teď to napravíme. Minulý víkend jsme strávily v Praze spolu s našimi spolužáky. Takže tento týden sem budeme přidávat fotky z Prahy :) A tady jsou první fotky mého outfitu. Už musím běžet! Spolu s Laurou jdeme fotit fotky našich dnešních outfitů. Mějte se!


Nell