30. 8. 2012

The Adventures of Rain Dance Maggie

Good afternoon!
A vacation is almost in the end and I want to cry :( I don't want to go to school and what about you? Let's talk about something else. This amazing top I bought in Prague.. Do you like it?

Prázdniny jsou už skoro u konce a mě se chce z toho brečet :( Vůbec se mi nechce do školy a vám? No, pojďme se raději bavit o něčem jiném. Tenhle úžasný top jsem koupila v Praze... Líbí se vám?

Nell

Prague day 2

Our second day in Prague we spent by walking, shopping and eating.. as usually :D Laura together with her brother left Prague in the morning, so we were there alone. I can't wait to show you an amazing winter coat from Zara, which Vojta bought there. But you have to wait to winter :)

Náš druhý den v Praze jsme strávili nakupováním, procházením se a pochutnáváním si... jako obvykle :D Laura s Mikim odjeli už ráno, takže jsme tam zůstali sami. Nemůžu se dočkat, až vám ukážu dokonalý kabát, který si Vojta koupil v Zaře. Ale musíte si počkat až na zimu :)


Nell

29. 8. 2012

Kiss

Good evening!
I have to admit to you! When I buy these studded shoes from Topshop in Prague I changed my old schoes and wore these beauties. Do you like them? Laura is going to order them via internet and sister of my boyfriend too :D They are just perfect!

Dobrý večer!
Musím se vám přiznat! Když jsem si koupila tyto ocvočkované boty z Topshopu v Praze, hned jsem si vyměnila mé staré boty za tyhle krásky. Líbí se vám? Laura si je chce tento týden objednat z internetu a dokonce i sestra mého milovaného :D Jsou prostě skvělé!

Nell

Prague day 1

Hello!
There are photos of our first day in Prague :) Almost three hours we spent in Ambiente - an amazing italian restaurant. In Ambiente is possible order a degustation - you pay some money and then you can eat all you want. Then we went for a walk. In the evening the concert of Red Hot Chili Peppers was on programme. Just great day!

Zdravím!
Tak a tady jsou slibované fotky z našeho prvního dne v Praze :) Skoro tři hodiny jsme strávili v Ambiente, což je úplně skvělá italská restaurace. V Ambiente má člověk možnost si zaplatit degustaci - ve stylu "Zaplať a sněz, co můžeš." Pak jsme se šli projít. A večer byl na programu koncert Red Hot Chili Peppers! Prostě skvělý den!


LaylaNell

Fringle swimsuit.

 Zdravím!:) Přidávám sem ještě pár fotek z dovolené... Tyhle fringle plavky mám moc ráda... :) Jaký jsem milovník černé, tak jsem někdy i milovník světlých barviček...:) A zrovna tyhle jsou tak hezky něžné...

27. 8. 2012

Ugljan.

 I´m so sorry, I forgot to post these photos from first day of our vacation! I was dying in this black outfit, I think that you understand why... :D

Omlouvám se, zapoměla jsem uveřejnit fotky z úplně prvního dne naší dovolené! :) Umírala jsem v tomhle oblečení, dlouhé černé kalhoty, nic přijemného... :D

Sculpture

 Hello!
These photos are little bit different then the others, do you like them? They were took near the new hotel in Čeladná Miura. The silver statue is work of David Černý - a famous czech artist. And now I want to hear your opinion :) Do you like the outfit?

Zdravím!
Tyhle fotky jsou tak trošku jiné, než ty ostatní. Líbí se vám? Byly vyfoceny u nového hotelu na Čeladné, který se jmenuje Miura. Stříbrná socha je dílem Davida Černého, určitě znáte tohoto slavného českého umělce. Tak a teď chci slyšet váš názor, co říkáte na tento outfit?

Nell

26. 8. 2012

Murter island.

 Hello! This was the only one day which we spend on land, in Hramina port. We had an amazing breakfast and dinner here. It was so nice to finally feel ground under my feets :D

Zdravím! Tohle byl jedinný den, který jsme strávili na pevnině, a to v přístavě Hramina na ostrově Murter :) Měli jsme úžasnou snídani a večeři. Bylo dokonalé konečně cítit pevnou zem pod nohama :D

Crimson

Hi!
This awesome comfy sweater from Zara I bought in Paris, do you like it? Tomorrow I and my love are going to Prague for the concert of Red Hot Chilli Peppers. Laura will be there too. So you can looiking forward to many ( I hope ) photos :)

Ahoj!
Tenhle úžasně pohodlný svetr ze Zary jsem si přivezla z Paříže. Líbí se vám? Zítra jedu s mým milovaným do Prahy na koncert Red Hot Chilli Peppers. Laura tam bude tadky, tak se těšte na spoustu ( doufám ) fotek!


Nell

First day on yacht!

 Good morning! I´m back! I spend an amazing week on this yacht. We had absolutelly perfect weather for yachting, sun was shining, wind was blowing... I came back with chocolate skin and relaxed mind :) Amazing...

Dobré ráno! Jsem zpátky! Strávila jsem úžasný týden na této jachtě. Měli jsme dokonalé počasí na jachting, slunce svítilo, vítr vál... A já se vrátila zpět s čokoládovou kůží, dokonale zrelaxovaná:) Prostě úžasné...

23. 8. 2012

Back in black

 Good afternoon!
I haven't been wearing all black clothes for a long time :) Because Laura is still away these photos were taken by Pája. She's becoming my personal photographer :D What do you think about this black outfit?

Dobré odpoledne!
Strašně dlouho jsem nenosila jen černé oblečení :) Protože je Laura pořád pryč, tyhle fotky fotila Pája. Pomalu se stává mým osobním fotografem :D Co říkáte na tento outfit?

Nell

22. 8. 2012

Blue bridge

 Hello my dears!
These days we spent on golf so here are another photos from there :) Today I took my darling (dog) Dalia with me :) Isn't she absolutely lovely? Laura is coming back on Saturday so you can looking forward to many photos from Croatia. Sweet dreams!

Zdravím mí drazí!
Tyhle dny trávíme hodně na golfu, takže tady jsou další fotky odtud :) Dneska jsem sebou vzala mého miláčka Daliu :) Není rozkošná? Laura se v sobotu vrací z Chorvatska, tak se těšte na spoustu fotek. Sladké sny!


Nell

20. 8. 2012

Golden glow

 Good evening!
Do you think that these photos are different than the others? I have to tell you that they were taken by iPhone, because I left my sd card at home :D I was really angry because I had wanted to take photos on the golf course for a long time and when I finally was there I hadn't my card with me. But they  aren't as bad as it looked like. I have to admit that I like them :) What do you say?

Dobrý večer!
Myslíte si, že se tyto fotky liší od ostatních? Musím vám totiž říct, že byly foceny iPhonem, protože jsem si nechala svou pameťovku doma :D Byla jsem fakt naštvaná, protože jsem už dlouho chtěla fotit na golfovém hřišti a když už jsem měla konečně tu možnost, neměla jsem sebou svou kartu. Ale nejsou zas tak špatné jak vypadalo, že budou. Musím uznat, že se mi líbí :) Co říkáte?

Nell


19. 8. 2012

Blue field

 Good evening :)
Here you can look on today photos which we took really quickly. My photographer was Pája, sister of my boyfriend. And I have to admit that she is talented, am I right? For a while I will be only source of photos because Laura isn't online. Sweet dreams!

Dobrý večer :)
Tak a tady přidávám fotky z dneška, které jsme vyfotily opravdu rychle. Mým fotografem se stala Pája, sestra mého milovaného. A musím uznat, že má talent, no nemám pravdu? Na nějakou dobu budu přidávat fotky pouze já, neboť Laura nemá připojení na net. Sladké sny!

Nell

18. 8. 2012

Paris: Day 3

 Hi guys!
The forenoon we spent in La Defense. Although we were accommodated there we still hadn't seen everything . In the afternoon we went to Montmartre - a district of artists :) You should feel the atmosphere, amazing! After delicious french lunch we went back to the hotel and then to the airport :(

Zdravím!
Dopoledne jsme strávili v La Defense. Ačkoli jsme zde byli ubytovaní, celou La Defense jsme si ještě neprohlédli. Odpoledne jsme vyrazili na Montmartre, což je čtvrť umělců. Měli by jste cítit tu atmosféru, vážně úžasná! Po chutném typicky francouzském obědě jsme se vydali zpátky do hotelu a pak už nás čekalo jen letiště :(


Nell

La Defense


Hello!
There are photos of the outfit which I chose for the second day in Paris :) My studded bag couldn't miss. What do you say?

Tak a tady jsou fotky outfitu, který jsem zvolila pro druhý den v Paříži :) Moje ocvokovaná kabelka nesměla chybět. Co říkáte? 

Nell

17. 8. 2012

Paradise.

 Krásný večer! Sedím si právě v restauraci CiaoCiao a popíjím piňacoládu :P Co víc si přát? Celý den nic nedělat, lítat si pod vodou jako pták, přemýšlet nad nesmrtelností chroustů, číst si, jíst! :D A dočetla jsem konečně Sto roků samoty. Skvělé skvělé! :) a vrhám se na Athéňanku Thaís... kniha o hetéře :) Líbí se mi ten svět, kde ženy vytvářejí svou krásou a moudrostí něco kouzelného a nádherného tím jaké jsou...:)

16. 8. 2012

Croatia...

 Zdravím z Chorvatska! Dneska jsme přijeli na ostrov Ugljan a přivítalo nás tady krásné počasí a nádherná pláž :) Pár dní tady budeme a pak hurá na loď! :P Na to jsem hrozně moc zvědavá... Západy slunce, hvězdné nebe před spaním...:)

Paris: Day 2

Paris Day 2 : Half of the day we spent in La Fayette - an amazing shopping centre. You can imagine that I was on ninth cloud. You should see these amazing shoes.. I was almost crying because I wanted them all :D In the evening we had wanted to rent a bikes, but eventually we ended in amusement park. We were like the small kids, it was fun!

Paříž, den druhý: Polovinu dne jsme strávili v La Fayette, což je úžasné nákupní centrum. Určitě víte, že jsem byla v sedmém nebi. Měli by jste vidět všechny ty boty... Skoro jsem brečela, protože jsem je chtěla všechny :D Večer jsme plánovali půjčení kol, ale nakonec jsme skončili v zábavním parku před Louvrem. Byli jsme jako malé děti, byla to sranda! 

Nell

14. 8. 2012

Les Invalides

 There are photos  of the outfit which I wear firt day in Paris. This beautiful pink blazer I hadn't wear for ages :) Is really nice right? These photos were taken in the garden in front of Les Invalides :)

Tady přidávám fotky outfitu, který jsem vybrala pro můj první den v Paříži. Tento růžový blazer jsem už na sobě neměla věčnost :) Je pěkný že? A fotky jsme pořídili v zahradách před Invalidovnou :)

Nell

13. 8. 2012

Paris: Day 1


First day in Paris? Just amazing :) We saw a lot of famous monuments as Eiffel tower, Musée d'Orsay, Louvre, Notre Dame, Les Invalides and Arc de Triomphe de l'Étoile. Quite lot for the first day huh?

První den v Paříži? Prostě úžasný :) Viděli jsme spoustu významných památek jako Eiffelovku, Musée d'Orsay, Louvre, Notre Dame, Invalidovnu a Vítězný oblouk. Celkem hodně na jeden den, že?

Nell

Happy.

Zdravíčko :) Hrozně moc se mi líbí tento světloučký outfit... A taky se mi moc líbí můj nynější život. Jsem moc šťastná...:) Včerejší sledování padání hvězd bylo úžasné... Vážně jsem nevěřila svým očím jak krásně to   lítalo oblohou:)) Mí milí... doufám, že se máte tak skvěle jako já:)

Hi :) I love this light colours look... And I love my life. I´m sorry but I have to say... I´m so fucking happy! :P Yesterday falling stars were amazing... I really couldn´t believe my eyes :D My dears... I hope you´re as happy as I am :)

Spiky!

I couldn't wait to show you this awesome blazer which I bought in Paris in Zara :) Isn't it absolutely cool? Today I'm going to add here another photos from France :)

Nemohla jsem se dočkat, až vám ukážu tento úžasný blazer ze Zary, který jsem si koupila v Paříži :) Není úplně dokonalý? Dneska tady ještě přidám další fotky z Francie :)

Nell

Hello Paris!


Hello guys!
We arrived to Paris late so we just check in and went outside for a quick walk. We were accommodated in La Defense, really beautiful district of Paris. You can looking forward to much more photos from Paris :)

Zdravím Vás!
Do Paříže jsme přijeli celkem pozdě, takže jsme se jen ubytovali a šli se projít. Byli jsme ubytováni v La Defense, což je velmi krásná a moderní čtvrť Paříže. Můžete se těšit na mnohem více fotek :)

Nell

12. 8. 2012

Mint&White

Hello! I spend an amazing evening/night with my new friends... I´m happy that I met so kind people :) Nell is coming home today and I will visit her tomorrow!:) And toning... I´m going to enjoy falling stars.

Zdravím! Strávila jsem úžasný večer/noc s mými novými přáteli... Jsem moc šťastná, že jsem se mohla seznámit s tak úžasnými lidmi :) Nellinka se dneska vrací a zítra se určitě potkáme, takže se můžete těšit na plno fotek :P A dnes večer... Budu sledovat padající hvězdy.

11. 8. 2012

Magenta heels.

Dobré ráno! Dnes vám ukážu moje úžasné Magenty :P Asi jste si už všimli, že přes internet kupuji prakticky všechno a to i boty:) Asos nikdy nezklame :P

Good morning! Today I will show you my amazing Magenta heels :P And you may noticed, that I´m buying everything on web sites, even a shoes :) Asos has never disapointed me :P

10. 8. 2012

Meow.

Dobré ráno přeji. Musím se Vám pochlubit- vrátila se mi chuť ke kreslení! Objevila jsem pár zajímavých umělců, kteří mě neskutečně oslovili a dali mi impulz. Myslím, že brzy budete moci vidět, copak jsem teda vytvořila:P

Good morning. I need to tell you- I´m finally drawing and painting! I have found some interesting artists, whose really inspired me and gave me reason to work on myself. Soon...you will see :P

Neon Heels.


Hi! I bought this heels in Zara last year, they are so amazing! I really love this combination, with simply white dress:)
Ahoj! Tyhlety botky jsem si koupila minulý rok v Zaře a jsou prostě úžasné! Moc se mi líbí v této kombinaci s jednoduchými bílými šaty:)

9. 8. 2012

Tenderness.

Ahoj :) Snad vás potěším, když vám řeknu, že se i přes přes tento týden uvidíme :P S Nell jsme si včera trochu mákly a nafotily pro vás celou řadu outfitů :) Tento mě naprosto okouzlil... je nádherně něžný:) Říkaly jsme si, že jste už dlouho neviděli moje Lososky, které jsem si přivezla pár let zpátky z Alda- z Kanady. Jsou to snad mé nejkrásnější střevíčky...

Hello:) I hope I will make you happy when I say that I will post my photos whole week :) Yesterday we shot some outfits for you :) This one has absolutelly enchant me... And I really wanted to show you my favourite heels- Lososky, which I bought two years ago in Canada. They´re the most beautiful shoes I have...

8. 8. 2012

White Studded Bag.

Dobré ráno! :) Černá- bílá, bílá- černá... Tyhle dvě barvy spolu nebudou nikdy vypadat špatně:) A všimněte si jak neskutečná obloha na fotkách je... Bylo to zrovna ráno po velké bouřce :) Nellinka mi odjíždí do Paříže, takže mě do konce týdne nejspíš neuvidíte, ale slibuji, že vám to vynahradím :) Příští úterý odjíždím do Chorvatska a čeká mě tam spousta dní na lodi... Myslím, že fotky tam budou moc dobré:P

Good morning! Black&White, White&Black... These colours always look great together. Did you notice the sky? Amazing, right? :) Nell is leaving today, so you won´t probably see me till the end of the week, but I promise, I will make it up to you:) I am going to Croatia next Tuesday, I will spend some time on boat with my familly... And I think photos will be amazing from there:)

7. 8. 2012

Stripes

Hello!
There are photos which we have took this afternoon ( very quickly ). It took about 10 minutes :) What do you say about this outfit?

Zdravím!
Tady jsou fotky, které jsme vyfotily dnes odpoledne ( opravdu rychle ). Zabralo nám to něco kolem 10 minut. Co říkáte na tento outfit?

Nell

6. 8. 2012

Sunshine

Hello my dears!
I'm leaving in 4 days ( to Paris ) so you can imagine how excited I'm :) And I also want to share with you one news. I'll be photographer of my mum's friend wedding. What a challenge! I'm quite stressed about it because you know.. When we take photos with Laura and they aren't good, we can take them another day.. But wedding is just one :) Have a nice day!

Zdravím mí drazí!
Do Paříže odjíždím za 4 dny, takže si asi umíte představit, jak moc se těším :) A chci se s váma podělit o jednu novinku. Budu fotografovat svatbu mamčiné kamarádky. Je to celkem výzva! Jsem z toho trochu nervózní, protože když fotíme fotky s Laurou a nejsou dobré, můžeme je vyfotit znovu, ale svatba je jen jedna :) Mějte se hezky!

Nell

4. 8. 2012

Neon noon.

Zdravíčko! Ty prázdninové dny nějak podivně utíkají, co? :D Probudím se v poledne, oběd si dělám místo večeře, spát jdu k ránu... A celý den si jen tak přemýšlím... :) To mám moc ráda...

Hello! Holiday are pretty weird, I have just waken up, and one moment later is end of day  :D Doing nothing all day, and just spend time in my mind, just thinking about everything... :) I like it...


3. 8. 2012

Classy.

Zdravím!:) Včera jsme si s Nell uvědomily, že jsme vám ještě neukázaly tyhle skvělé botky od Sama Edelmana :P Jistě víte, jak hrozně moc toužím po jejich příbuzných, Lorissách. V Elle jednou přiložili jako dárek tyhle perfektní brýle, sháněla jsem podobné ale nemohla je najít. A pak mi samy spadnou do klína :D Prostě úžasné.

Hi! Yesterday we realized that you haven´t seen yet my amazing shoes by Sam Edelman :P So, here they are! You can also see my perfect sun glasses from Elle magazine, which I got like a pressent.

Hey man!

In these photos you can see my new studded bag and my new shoes also studded :D What do you say? I love this outfit :)

Na těchto fotkách můžete vidět mou novou kabelku a botky, obojí ocvokované :D Co říkáte? Mě se tento outfit moc líbí :)

Nell

Wild Friday.

Dobrý den Vám všem! Hahaa, začíná mě bavit vstávat pozdě, líně se brouzdat dnem a ožívat po nocích... :P Dneska je pátek, konečně pátek, který strávím v Ostravě! Jsem na to trochu ujetá... ale v pátek se prostě sedět doma nebude, v pátek se dělá zlo!

Hi! Finally friday... I really like waking up late, doing nothing all day and enjoying hot summer nights... :P I´m so glad that I´m back in Ostrava, that I can enjoy this friday right here! Well, my dear friends, today you should go out and party hard... ok?! :D

2. 8. 2012

Studs are everywhere!

 The Asos got a lot of studded things.. You know, we are obsessed with studs ( especially Laura :D).. Oh I want it all!

Na Asos přišlo spoustu nových ocvočkovaných věcí... Však víte, jsme jimi posedlé ( hlavně Laura :D).. Bože, chci to všechno!

Blue

After the week spent on the Sázava river is a pleasure to wear high heels or wedges.. I know I've already told you about it but I'm really looking forward to France with my love! We leave next week, so you can looking forward to a lot of photos from this beautiful country.

Po týdnu stráveném na Sázavě je potěšení nosit podpatky nebo botky na klínku... Vím, že už jsem vám o tom říkala, ale moc se těším do Francie s mým miláčkem! Odlétáme příští týden, takže se těšte na fotky z téhle krásné země.


 Nell

Studded bag

My yesterday fashion catch from H&M. What do you say? I'm gonna wear it today, so you can looking forward to photos :)

Můj včerejší módní úlovek z H&M. Co říkáte? Dneska si ji poprvé vezmu, tak se můžete těšit na fotky :)

Nell


Red with leopard


I wasn't wearing this bag for ages, so I don't know if you have seen it yet. But it's just amazing.. Although it doesn't seem, it fit to almost anything.. Do you like this outfit? I really do!

Tuhle kabelku jsem nenosila hodně dlouho, a proto nevím, jestli jste ji viděli. Ale je prostě úžasná... I když to tak možná nevypadá, hodí se téměř ke všemu.. Líbí se vám tento outfit? Mě totiž moc!

Nell

Turkey


I really want to share with you these photos from my holiday in Turkey with my love and his family. We spent there amazing 7 days although Vojta spent one day in a hospital. If I could, I would return there.

Opravdu moc se s vámi chci podělit o tyto fotky z mé dovolené v Turecku, kde jsem byla s mou láskou a jeho rodinou. Strávili jsme tam 7 krásných dnů, ačkoli jeden den strávil Vojta v nemocnici. Kdybych mohla, tak se tam vrátím.

1. 8. 2012

Balcony


Do you feel the atmosphere of this amazing balcony? I envy it Laura so much! And what do you say about these photos? Do you like them as much as I? :) Good night :)

Cítíte taky tu atmosféru, která sálá z toho balkónu? Moc ho Lauře závidím! A co říkáte na tyhle fotky? Taky se vám tak líbí jako mě? :) Dobrou noc :)


Nell

Black.


Zdravím. Venku je na umření, že? S Nell nás to focení pořádně chytlo takže se budete moct těšit na plno fotek přátelé:P Čtu teď báječnou knížku- Sto roků samoty od Gabriela Garcíi Marqueze. Neskutečná knížka, vážně. Vřele doporučuji :) A taky byste všichni měli hezky vypadnout ven a nesedět u kompu, jasný?! :D No nic, já letím k vodě, bye bye.

We found love.

Hello! Last time when we take photos was June and from that a lot of time past, I almost forgot how enjoyable it is :) After beautiful and really interesting week on the Sazava river I came back with new expiriences and with smile on my face. Life can easily surprise us :) Now I'm enjoying sun, reading and wandering in the evening in pleasant company....What can I ask for more?

Zdravíčko!:) Už je to dlouho co jsme s Nell společně fotily, už jsem málem zapomněla jak moc mě s ní to baví! Po krásném a velice zajímavém týdnu na Sázavě jsem se vrátila plná nových zážitků a hlavně- s úsměvem na tváři :) Život člověka dokáže vždycky tak překvapit... Takže teď si užívám sluníčka, čtení a toulání se po večerech v příjemné společnosti... Co víc si přát? :)

Evil Woman.


Zdravíčko! Hm, dělám si tady z toho tak trochu vlastní zpovědnici :D Takže.. Já blíženec. Má dualita už nadělala tolik problémů, že to snad možné není. Všechno jen komplikuje... Někdy bych si přála ať se vážně rozdělím na dvě osoby, abych mohla žít dva životy, které se bohužel do jednoho nevlezou. No, třeba jednou :D Jinak se vám pochlubím... S mamkou jsem byla na šílených nákupech a vykoupila jsem snad celé H&M :D Takže dneska můj úžasný nový vínový svetřík! Miluju tu barvu... :) A botky z Asosu...:) Krásné že ano?

Hello! I am changing this site to my personal conffesional so.... I gemini. My duality has caused a lot of problems, it almost seems impossible. (Everything just complicate... ) Sometimes I wish I could split myself to two different persons, to live two lives. Well, maybe sometime.. I want to boast to you..Few days ago I was shopping with my mum and we were like crazy, I almost bought out the whole H&M. Here it is! My new amazing burgundy sweater! I love that colour :) and shoes from Asos.. Beautiful right?