24. 6. 2012

Večerní zamyšleníKonec- tedy začátek? Cesta vede dál nebo se stáčí stále dokola? Zpátky? V téhle chvíli, snad jako bych se znovu narodila. Objevila jsem v sobě velikou sílu a velké odhodlání  věřit v to, že život je přes to vše neskutečně nádherný. A taky že je. Stále je ve mě víra, že láska je smyslem života. Řekněte mi, co jiného dělá svět tak krásně barevný, dává mu chuť božského nektaru a všechno dělá lepší, krásnější. Pro co jiného by mělo smysl žít? Život je bez lásky prázdnější. Neříkám, že je nesmyslný, to ne. Já ale toto období, období kdy jsem sama, vnímám jako rozvoj, jako růst v lepšího člověka. Být lepším člověkem pro mého milovaného. On nemá podobu, je to jen lehoučký opar snu, myšlenka, naděje. Ale stejně mi dává sílu ráno vstávat s úsměvem. S myšlenkou na polibek, který na mě kdesi v budoucnosti čeká. Chybí mi tyhle maličkosti. Usínání v hřejivém objetí, zpráva, která je napsaná jen tak, prostě z lásky, z radosti, že vás ten druhý má. Detaily, víte? Dělají tak moc, dávají životu úžasnou jiskru. Stále z těch vzpomínek žiji, někdy zabolí, to ano. Ale není skvělé cítit? Vědět, že nejsme jen bezcitné stroje? Přestože jsem silná- a jsem ráda, že taková jsem, stále si ráda připomínám, že i já umím mít hlavu vysoko v oblacích. Že dokážu druhé milovat více než sebe. A bolest? Ano, každý už jsme se spálili, každého z nás někdo zranil. Zranily nás dokonce vlastní chyby, bolest způsobila i vlastní slova. Ale tak už to chodí. Lidé chybují. A není to na tom to hezké? Že nejsme bezchybní? Že nemáme vždy a  vše pod kontrolou? Že nevíme, co bude zítra. Miluju tu nejistotu. A asi ano, patří k tomu i tichý pláč za osamělé noci. Tolik myšlenek, tolik pocitů. Vždyť  je to neskutečné bohatství. Dokázat milovat. A co víc, být milován. To je to nejcennější. Je smutné, že to mnohdy nevidíme, nevážíme si toho. Snad i já sama toho lituji... Co naplat. Není lehké najít k sobě druhou půlku. Nebo je? Co když jsme prostě tak slepí a zahledění do vlastních představ, že tu pravou realitu prostě přehlížíme? Upínáme se na věci, které nikam nevedou, před ostatním práskáme dveřmi. Jsme před možnostmi uzavření. A pak si naříkáme, že jsme na celém širém světe sami. Tak proč ostatní odháníme? Proč jsme tak uzavření? Co když odeženeme právě toho, kdo nám jde naproti s otevřenou náručí. Bohužel ho ani nepoznáme. Co z toho tedy vyplývá? Čekejme na lásku s úsměvem na tváři, s nadějí  a otevřeným srdcem. Ona si nás potom ráda najde.
Dobrou noc,  Layla

Black dress

 Good evening. Unfortunately Nell didn´t have time today, but I wanted to take photos so much- so I asked my mother. And I can say- not bad huh? I was wearing my new dress that I wanted to show you so much!

Hezký večer. Bohužel Nell dnes neměla čas, ale já chtěla fotit tak moc, že jsem nakonec poprosila mamku. A musím říct- není to špatné, že? Mám na sobě mé nové milované šaty, a už jsem se prostě nemohla dočkat až vám je ukážu :)

22. 6. 2012

Studded love


On Wednesday Layla went to Vienna and she bought me there these amazing studded shoes from Zara. I'm dying! I am in love with them a lot :) I can't wait to wear them, so I wish tomorrow won't rain :) Please!

Ve středu byla Laura ve Vídni a koupila mi tam tyhle úžasné ocvočkované boty ze Zary. Umírám! Jsem do nich zamilovaná :) Nemůžu se dočkat, až si je vezmu. Takže si přeji, ať zítra neprší :) Prosím!

Nell

Slit


Hello!
I want to apologize to you for really long time without posts. One of the reasons we didn't take photos was a school! We were really busy and other reason was a  weather. But now we are ready again :) Although next week I'm leaving to Italy and Laura isn't going with me, so it will be problematic to take photos there.On the other hand  I'm still here so you can enjoy these new photos, which we've taken today :) I ordered this skirt two weeks ago and when it come I was quite dissapointed, but I found the way how should I wear it :) Do you like it?

Ahoj!
Chci se vám moc omluvit za dlouhou dobu bez jakýchkoli příspěvků. Jedním z důvodů této dlouhé pauzy byla škola! Měly jsme doopravdy napilno a taky nám focení znemožňovalo počasí. Ale teď jsme zase tady :) Sice jedu příští týden do Itálie bez Laury a tak bude trošku složité a komplikované fotit, ale stále jsem tady, takže si můžete vychutnat tyto nové fotky, které jsme nafotily dnes :) Tuto sukni jsem si objednala před dvěmi týdny a když mi konečně přišla, byla jsem trochu zklamaná. Ale nakonec jsem našla způsob jak ji nosit :) Jak se vám líbí?

3. 6. 2012

Fire.


Good evening.
Today I want to show you my new and amazing bag!:) Well, my birthday was interesting... Something from past showed to me again, and I was really confused about it. It's hard to decide if you want to go back or go straight to new and unknown beginings... We will see.

Hezký večer.
Dneska má nová, dokonalá kabelka!:) Řeknu vám... moje narozeniny byly zajímavé. Některé věci z minulosti se zase vynořily a já z toho byla více než zmatená... Je těžké rozhodnout se, jestli se člověk chce vracet po své životní cestě zpátky, nebo jít dále za novými a neznámými začátky... Uvidíme.
Layla

Pastel cocktail


I need a rest! I want holiday so much! These days we have a lot of exams at school and I can't wait when it ends :) We took these photos really quickly today so you can see my new heels which you haven't seen yet :) Do you like them? Especially the colour is so adorable right? Have a nice day! (I'm going to study... argh!)

Potřebuju odpočinek! Tak moc chci prázdniny! Touto dobou máme ve škole strašně moc testů a já se nemůžu dočkat až to všechno skončí :) Tyto fotky jsme dneska rychle vyfotily ať konečně můžete vidět mé nové boty :) Líbí se vám? Hlavně ta barva je kouzelná, že? Mějte se hezky! ( Já se jdu učit... rrrr!)

1. 6. 2012

My birthday


Waw. Ńow I'm adult, right? But I don't feel nothing special, oh yes, my life have changed a lot, but not because of my age. Or did it really happen because I'm growing up? Who knows. But I have a feeling that I'm finding the real me. I'm doing things which I always wanted to do, I learnt how to be only with myself (I was hardly addicted on people, really)... Everything is like new to me. I'm really curious what else will life brings to me:)

Waw. Teď jsem asi dospělá, že? Ale nějak se necítím nijak jinak. Ano, můj život se v poslední době docela změnil, ale nemyslím si, že je to kvůli mého věku. Nebo ano? Je to vše vážně protože vyrůstám? Kdo ví. Ale mám pocit, že konečně nalézám samu sebe. Dělám věci co jsem vždycky chtěla dělat, naučila jsem se být sama se sebou (byla jsem těžký závislák na lidech, vážně)... Všechno je pro mě jako nové. Jsem vážně zvědavá, co nového mi život přinese :)
Layla

Oh my...


God! That's my new babies. Topshop is really taking my breath. Studs, leather...and mint shoes! Amazing.

Ha, tohle jsou mí noví miláčci. Topshop mi vážně vyráží dech. Cvoky, broušená kůže...a minťácké polobotky! Prostě skvělé.
Layla