29. 12. 2011

White wine night


On the last moment Laura decided to visit me, so we'll spend night watching Harry Potter 7 and drinking white wine. And the other thing : I finally got some informations about using my new camera right way, so I'm really happy! Bye!

Na poslední chvíli se Laura rozhodla strávit večer u mě, takže strávíme večer koukáním se na Harryho Pottera 7 a dáme si bílé víno. A druhá věc, kterou vám chci říct je, že jsem se konečně dozvěděla jak správně používat můj nový foťák, mám z toho takovou radost! Pa!

Nell

28. 12. 2011

As usually - BlackHi everyone!
Today we spend time at my place and we took a LOT of photos... :D We weren't taking photos since we were in Vienna. Then there were Christmas,family's lunches,dinners...you know. Anyway,today we totally rebuilt my house to get perfect photos... :D Well... here they are!

Hezký večer!
Dnes přijela Nell ke mě a nafotily jsem vážně HODNĚ fotek... :D Nefotily jsme od Vídně,nebyl čas kvůli vánocům a pak přišly svátky a všelijaké rodinné obědy. Každopádně,dneska jsme přestavily celý můj dům abychom dostaly dokonalé fotky... :D Ok, tady jsou!

Burgundy & Gold

Yesterday I bought this burgundy trousers and gold belt. I mixed it with my polka dot shirt and my new bag.What do you think about it?

Včera jsem si koupila tyto burgundy kalhoty a zlatý pásek. Zkombinovala jsem to s puntíkovanou košilí a mou novou taškou. Co říkáte?


Layla's Christmas present

On Christmas I didn't get a lot of things but I got money. Soon you will see how I spend them. :P
Na Vánoce jsem nedostala příliš dárků, ale dostala jsem peníze. Brzo uvidíte, za co jsem je utratila. :P

25. 12. 2011

Nell's Christmas presents


This Christmas I got a lot of beautiful presents. The best was digital slr Nikon. You should know that three months ago someone stole my digital slr. My mom was so kind and bought me new one. I'm the most happy person on the world. Of course the other gifts are great too!

Tyto Vánoce jsem dostala spoustu krásných dárků! Nejlepší dárek byla digitální zrcadlovka Nikon. Měli byste vědět, že před třemi měsíci mi někdo ukradl mou zrcadlovku. Moje mamka byla tak hodná a koupila mi novou. Jsem ten nejšťastnější člověk na světě! Samozřejmě ostatní dárky jsou taky super!

Studded shoes

I promise you photos of my purchases from Vienna. Here they are!

Slíbila jsem vám fotky věcí, které jsem si koupila ve Vídni. Tady jsou!


These studded ballerinas I bought in Mango.


Finally! I had been looking for these studded boots from Zara for a such a long time. Finally I found them in Austria! You can imagine how lucky I am right now.

Konečně! Tyhle boty ze Zary jsem hledala všude strašně dlouhou dobu. Nakonec jsem je našla v Rakousku! Můžete si představit jak štastná právě teď jsem!

Nell

23. 12. 2011

Vienna


On Wednesday we were in Vienna. Main reason of our visit were two exhibitions - René Magritte and Fernando Botero. Magritte's exhibitions was in amazing Albertina, the most beautiful gallery we've ever seen. It wasn't possible to take photos there so I just downloaded photos of two paintings we liked the most. Fernando Botero wans't our cup of tea, but he has really distinctive style. After exhibitions we were shopping. Layla bought just some present and I... you will see. It was really great time!

Ve středu jsme byly ve Vídni. Jely jsme tam hlavně kvůli výstavám - René Magritta a Fernanda Botera. Magritte byl vystaven v kouzelné Albertině, nejkrásnější galerii jakou jsme kdy viděly. Nemohly jsme fotit, takže jsem jen stáhla obrázky dvou obrazů, které se nám nejvíce líbily. Botero nebyl našim šálkem kávy, ale má velmi osobitý styl. Po výstavách jsme šly nakupovat. Laura koupila pár dárku a já... uvidíte. Bylo to skvělé!

11. 12. 2011

Brrrrr...


Today it was really cold outside. Laura found really beautiful place to take photos near a river..so we took some photos there.Layla looked like an indian :D I was crying because my new shoes was messed by mud.
Now we are much more satisfied with hot tea and nutella. Have a nice day!

Dneska byla venku obrovská zima. Fotily jsme na krásném místě, které Laura včera našla. Laura vypadala jako indián :D A já jsem proklínala bahno na mých nových botech. Ted jsme mnohem spokojenější s horkým čajem a nutellou. Mějte se hezky!

10. 12. 2011

Prague and pink blazer
Good morning everyone!
You can see one of my outfit I was wearing in Prague, we hadn't any time to take photos of other outfits, we were really busy or tired :D In a last photo I'm wearing my new bracelet from Tallulah Tu. So what do you think about it?

Dobré ráno!
Přidávám fotky jednoho outfitu, který jsem měla oblečený v Praze. Žádný jiný jsme nestihly vyfotit, byly jsme velmi zaneprázdněné nebo unavené :D Na poslední fotce můžete dobře vidět můj nový náramek z Tallulah Tu. Tak co říkáte?

Magenta and new skirt

Zara skirt, magenta heels, people who were looking at us as we are fools, dogs shit on shoes, cold wind,
 but after all...  good mood! :)

Sukně ze zary, purpurové podpatky, lidé co se na nás dívali jako na blázny, psí hovínka na botách, studený vítr, ale přesto všechno... dobrá nálada! :)

9. 12. 2011

Rihanna


Rihanna's concert in Prague. Awesome show which we had to see!:) Rihanna was amazing, dancers, lights, sound, everything...! We were really nice surprised. There are some photos from concert.

Rihannin koncert v Praze. Úžasná show, kterou jsme si nemohly nechat ujít! :) Rihanna byla skvělá, tanečníci, světla, zvuk, všechno...! Byly jsme vážně mile překvapeny :) Tak, a tady je pár fotek z koncertu.

Ambiente Pizza Nuova


It's time to show you our second favourite restaurant- Ambiente. Italy restaurant with excellent food.
Usually we order special "tasting" - you can sample everything what they're already cooking and it's really delicious... :D But this time we came late and it wasn't possible to ordered it ...So we ordered pizza with parma ham( it disappointed me...) and tortellini filled with spinach in gorgonzola sauce with pears and walnuts. And it was amazing! Then we ordered banana and strawberry coctails like a sweet point.
                   
Je načase ukázat vám naši druhou nejoblíbenější restauraci- Ambiente. Italskou restauraci s úžasným jídlem. Obvykle si objednáváme "degustaci"- můžete ochutnat vše co zrovna kuchaři kuchtí, a to je chuťový zážitek...:D Ale tentokrát to nebylo možné, protože jsme přišly v dobu, kdy degustaci nepodávají. Tak jsme si objednaly pizzu s parmskou šunkou (která mě zklamala...) a tortellini plněné špěnátem v gorgonzolové omáčce s hruškama a vlašskými ořechy, které byly vynikající. Jako sladkou tečku na závěr jsme si objednaly banánový a jahodový koktejl.

LaylaNell

8. 12. 2011

Trip to Prague

Here is just a mix of photos from our trip to Prague. Tomorrow we'll post more photos. We promise!
Good night.

Tady je jen mix fotek z našeho výletu do Prahy. Zítra tady přidáme mnohem víc. Slibujeme! Dobrou noc.

This year we bought each other gifts which we had chosen. Both of us chose a great skirt in Zara. We know, little bit weird but what can we do?:D Fortunately the skirts are different.

Tento rok jsme si rozhodly vzájemně koupit dárky, které si sami vybereme. Obě dvě jsme si vybraly sukni ze Zary. Víme, je to trochu divné, ale co můžeme jiného dělat?:D Naštěstí je každá sukně jiná.

Little preview of our gifts/ Malá ukázka našich dárků

We bought great underwear in H&M.

 V H&M jsme si koupily skvělá spodní prádla.

Nella's delicious breakfast in Paul. Every time we are in Prague we have to go to breakfast there.

Nellina skvělá snídaně v pekárně Paul. Pokaždé když jsme v Praze, si tady musíme zajít na snídani.

Layla's breakfast. Isn't it cool?

Lauřina snídaně. Není skvělá?

Shining Christmas tree/ Zářízí vánoční strom

Lights was everywhere / Světýlka byla všude

LaylaNell

Magenta


My passion- shoes and clutches! Well, I bought other shoes... :D and I must say... I was really suprised about color- looks so much better than I expected! Nice...:P

Moje vášeň- boty a psaníčka! Ok, koupila jsem si další boty... :D a musím říct... byla jsem překvapená barvou- vypadá mnohem lépe než na obrázku! Krása, krása...:P


Layla

4. 12. 2011

New Feather Skirt


Good evening.
This skirt is finally mine! It was like a love story...:D and really, I love this skirt! Color is perfect, feathers are so soft...We spent a good time with Nell while we were shooting, we were so happy because of nice photos!:) Sometimes all you need is just have a good time with your best friend, isn't it?:)

Hezký večer.
Tahle sukně je konečně moje! Vážně jsem se do té sukně zamilovala, kdybyste mě viděli jak jsem kvůli ní vyváděla...:D Barva je dokonalá, peříčka jsou tak hebká... Strávily jsme skvělé odpoledne focením a měly jsme ohromnou radost z fotek,docela se povedly :) Někdy je jediné co člověk potřebuje jen být se svým nejlepší přítelem, není to tak? :) 

New Grey Coat


Good afternoon guys!
It is really windy today and we took these photos :) You can see my new coat from Promod. I really love the cape. It's really cool, isn't it? 

Dobré odpoledne!
Dneska venku strašně moc fouká a my jsme nafotily tyto fotky :) Můžete vidět můj nový kabát z Promodu. Strašně se mi líbí ta kapuce, je skvělá že?