12. 2. 2012

Nell's birthday party!


Oh yes! We were dancing really hard... :D It was amazing "Absolut" party with our classmates. We are in the same class for seven years,so we are like family. Here are some photos of our friends.

Ano! Tančili jsme šíleně...:D Byla to úžasná "Absolut" party s našimi spolužáky. Jsme v jedné třídě už 7 let, takže jsme skoro jako rodina. Tak, tady jsou nějaké fotky.
Layla

1 komentář: